وزیر پیشنهادی وزارت علوم در پاسخ به این سؤال که آیا موافق عزل و نصب های شتابزده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستید، گفت: ما در حوزه آموزش عالی کار شتابزده را تجویز نمی کنیم حتماً با تعمق و تأمل این کارها انجام می شود.

به گزارش افکارنیوز، رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری درباره مهمترین اولویت و برنامه هایش برای ورود به این وزارتخانه اظهارداشت: افزایش کیفیت در کنار توسعه کمی مهمترین اقدام اینجانب خواهد بود.

وزیر پیشنهادی علوم در پاسخ به این سؤال که آیا شما موافق عزل و نصب های شتابزده در این وزارتخانه هستید، تصریح کرد: ما در حوزه آموزش عالی کار شتابزده را تجویز نمی کنیم حتماً با تعمق و تأمل این کارها انجام می شود و با مشورت با همه ذی نفعان آموزش عالی که این کار صورت می گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات