نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی از اقدامات اخیر اکبر ترکان در انتخاب هیات مدیره منطقه آزاد ماکو انتقاد کرد و گفت: این افراد جنجال آفرین و مشکل ساز هستند و خاطره مردم از آنان مملو از فرصت سوزی، حاشیه سازی و دفع از حق مردم است.

به گزارش افکارنیوز، کمال علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی نسبت به اتفاقات اخیر رئیس منطقه آزاد تجاری اعتراض کرد.

وی گفت: امسال پس از سال ها انتظار منطقه آزاد تجاری ماکو اعلام موجودیت کرد تا در راستای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعالیت کند.

وی ادامه داد: خیل عظیم جوانان تحصیل کرده از شهرهای همجوار به منطقه آزاد ماکو مراجعه کردند تا شغلی بدست آورند، مردم منطقه نیز هزینه گزافی برای منطقه آزاد شدن ماکو پرداختند که از جمله آن افزایش سرسام آور قیمت زمین است.

این نماینده مجلس با انتقاد از مدیریت ترکان در منطقه آزاد گفت: در این زمینه هر چه فرصت شغلی ایجاد شده نصیب افراد غیربومی شده است.

وی با تشکر از حسن انتخاب مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ماکو گفت: اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری ماکو افرادی جنجال آفرین و مشکل ساز هستند که سابقه اقتاصدی، تجاری و صنعتی ندارند و بشدت مورد اعتراض مردم هستند.

علیپور تصریح کرد: خاطره مردم از این افراد مملو از فرصت سوزی، حاشیه سازی و عدم دفاع از حق مردم است. با این ترکیب هیات مدیره، منطقه آزاد ماکو راه به جایی نمی برد.

وی در پایان تاکید کرد: اجازه نمی دهم کسانیکه در گذشته درآمد منطقه آزاد را برای احداث بلوار و خیابان دو دستی تقدیم تهران و اصفهان کردند، امروز در لباس ناجی به منطقه بازگردند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات