مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق از حمایت کشورش با حضور ایران در ژنو ۲ خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، علی الموسوی در گفت وگو با روزنامه النهار چاپ لبنان درباره حضور ایران در ژنو ۲ اظهار کرد: نوری المالکی نخست وزیر عراق موافق حضور ایران، عربستان و ترکیه در ژنو ۲ است، هم چنین قائل به حضور هر کشوری است که تاثیر مثبت و منفی بر اوضاع فعلی عراق دارد؛ چراکه تنها با حضور همه طرف ها می توان درخصوص سوریه به راه حلی رسید حتی آن هایی که بخشی از مشکل محسوب می شوند.

وی ادامه داد: الابراهیمی معتقد است که ایران نیز باید در این کنفرانس شرکت کند اما دعوت کننده سازمان ملل است و مناقشات بین المللی در خصوص حضور ایران و عربستان در جریان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات