یک اقتصاددان اصلاح طلب نسبت به تکرار سیاست بحران زای دولت سازندگی در زمینه اقتصادی هشدار داد.

به گزارش افکارنیوز، دکتر حسین راغفر در مصاحبه با سایت اصلاح طلب فرارو ضمن بیان این مطلب که «نابسامانی های امروز محصول سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ است» ، اظهار داشت: این سیاست ها کاملاً ناموفق بود و بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی امروز، محصول آن دوره است. از اقدامات و سیاست های دولت علائمی دیده می شود که موجب تشدید نگرانی ها درباره اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۷۰ می شود. »

وی با بیان اینکه یکی از این اقدامات مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است گفت: «یکی از اصلی ترین سیاست های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است. »
این استاد دانشگاه اظهار کرد: شواهد نشان می دهد که دولت به دنبال اجرای دوباره سیاست های تعدیل اقتصادی است. البته به نظر من هنوز زود است و باید دید آیا اصلاً دولت می تواند این کار را انجام دهد یا خیر. »

وی ادامه داد: «تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است. »

راغفر خاطرنشان کرد: «این انگیزه های شخصی در برخی جاها کار نمی کند. از جمله اینکه بخش خصوصی همواره انگیزه برای ایجاد فساد دارد. یعنی براساس این منطق افراد حاضرند برای آنکه سود بیشتری ببرند رشوه دهند و قراردادی را بدست آورند. »

راغفر درباره سیاست های اقتصادی دهه ۷۰ گفت: ایران برای اولین بار در این دوره از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، استقراض قابل توجهی کرد؛ به طوری که تا دوره آقای خاتمی هزینه های آن استقراض را پرداخت می کرد. یعنی بازپرداخت آن استقراض به دولت بعدی موکول شد و سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار اصل و فرع بدهی دولت قبلی پرداخت می شد. »

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد هزینه های اجتماعی حاصل از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است. یعنی آنچه در این دوره تخریب شد اخلاق اجتماعی و عمومی و سرمایه های فرهنگی جامعه بود. به عبارت دیگر در فرایندی به اسم خصوصی سازی، نابرابری های عظیمی ایجاد شد که اصلی ترین دلیل فرسوده شدن اخلاق عمومی بود. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات