شعله های آتش از او زبانه می کشید؛صحنه وحشتناکی بود. تا چند نفری از بچه ها به خود آمدند و شروع به تلاش برای خاموش نمودن او کردند چند دقیقه ای طول کشید و او به جزغاله ای تبدیل شد. جسدش را به سرعت از قرار گاه خارج کردند

افکارنیوز : همین که نشست تمام شد و از کتابخانه خارج شدیم فریادها و فحاشی ها دوباره بلند شد. وقتی دقت بیشتری کردم متوجه شدم یکی از کادرهای قدیمی سازمان به نام خدام گل محمدی که در جریان درگیری با نیروهای ۹ بدر عراق برای همیشه معلول شده بود، در وسط جمعیت قرار دارد و مورد ناسزا و توهین است. وقتی مسئله را جویا شدم فهمیدم که او قصد جدایی از سازمان یا به اصطلاح مجاهدین قصد خیانت به رهبری را دارد.

عجب اوضاع بد و وحشتناکی بود. خدام به شدت بر افروخته و هراسان بود و سر در گریبان در بین جمعیت ۳۰۰ نفره قرار داشت و حرف ها و توهین ها را می شنید و دم بر نمی آورد.

دو روز از ماجرا گذشت که در هنگام ظهر، خدام مقدار زیادی بنزین را که برای شستشو و تنظیف در کنار اسلحه قرار داده بودند بر روی خود ریخت و خودش را به آتش کشید.

شعله های آتش از او زبانه می کشید؛صحنه وحشتناکی بود. تا چند نفری از بچه ها به خود آمدند و شروع به تلاش برای خاموش نمودن او کردند چند دقیقه ای طول کشید و او به جزغاله ای تبدیل شد. جسدش را به سرعت از قرار گاه خارج کردند و هیچ گاه معلوم نشد که درکجا به خاک سپردند و آیا خانواده اش از خودکشی او گردید یا نه.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات