روزنامه زنجیره ای بهار پس از چند هفته القای اختلاف میان آمریکا و اسرائیل اذعان کرد، آمریکا در پنجه صهیونیست ها مدیریت می شود.

به گزارش ا فکارنیوز ، روزنامه های زنجیره ای و از جمله همین روزنامه اصلاح طلب طی چند هفته اخیر کوشیدند با ادعای تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، سازش و نرمش یکطرفه با آمریکا را موجه جلوه دهند و منتقدان را به اسرائیل بچسبانند. با این وجود روزنامه بهار با اشاره به اینکه آمریکا اکنون فاقد خوش نامی است نوشت: رابطه غلط آمریکا با دموکراسی در مقاطعی به اوباما هم تحمیل شد. کودتای نظامیان در مصر علیه یک حکومت قانونی که آشکارا با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت، یکی از ده ها نمونه سیاست متناقض این کشور در خاورمیانه بود. حرکت نظامیان در مصر چیزی نبود که از دید جهانیان پنهان بماند و در هیچ خم رنگرزی رنگ قیام مردمی به خود بگیرد. توجیهات و ابهام گویی آمریکا درباره مصر، حتی متحد دیرینش، ترکیه را هم قانع نکرد. اوباما خود بیش از همه متوجه این تناقض شد و دریافت که با آن رویه ای که در پیش گرفته است، قادر به اقناع افکارعمومی و برگشت از مسیر جورج بوش و اصلاح آن مسیر نخواهد بود.
روزنامه بهار افزود: این توجه و وقوف در بعضی گفتارهای او خصوصا در مجمع عمومی سازمان ملل کاملا آشکار است. «آمریکا مگر پلیس جهان است؟ » اما صد افسوس که او و هر کس دیگری که به کاخ سفید راه می یابند، درون یک سیستم پارادوکسیکال آمریکایی صهیونیستی، مدیریت می شوند. پارادوکسیکال از این جهت که در ظاهر منادی دموکراسی و حق و حقوق ملت ها هستند، ولی در عمل غلط ترین رابطه را با آن دارند. این تناقض در ذات نظام آمریکا نهفته است و اسرائیل آن را تشدید می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات