تقی زاده در خاطرات خود به ماجرای فرار احمدشاه با الاغ برای دیدار با پدر و مادر خود اشاره می کند.

به گزارش افکارنیوز ، مشروطه خواهان پس از آنکه بر تهران مسلط شدند و محمدعلی شاه و خانواده اش به سفارت روس پناهنده شدند در تاریخ احمد شاه دوازده ساله را به سلطنت برگزیدند و نامه ای به سفارتخانه های روس و انگلیس نوشتند مبنی بر اینکه چون ملت سلطان احمد میرزای ولیعهد را به شاهنشاهی ایران انتخاب نموده سفرای روس و انگلیس باید ایشان را تسلیم دارند.

محمد علی شاه به علت علاقه مفرطی که به پسر دوازده ساله خود داشت راضی به تسلیم او نبود و می گفت که او باید تا حد بلوغ با من باشد و اگر این کار ممکن نیست پسر دیگرم محمد حسن میرزا را انتخاب نمایند. اما آزادیخواهان حاضر نبودند پادشاه شان در خارج تربیت شود.

احمد شاه نیز متقابلا به پدر و مادر علاقه داشت و حاضر به جدایی از آن دو نبود. اما مقاومت بی فایده بود و در نتیجه طرفین در حالی که به شدت می گریستند یکدیگر را وداع گفتند. شاه در کالسکه مخصوص نشست و به دستور نماینده سفارت روس اشک از چشمان خود پاک کرده به راه افتاد.

قشون ملی در اطراف کالسکه حلقه زدند و رهسپار سلطنت آباد شدند. چند تن از سفارت روس و انگلیس شاه را تا سلطنت آباد بدرقه کردند. روز دوم رجب ۱۳۲۷ در حالیکه شهر را آذین بسته بودند شاه را با شکوه فراوان از سلطنت آباد به کاخ گلستان منتقل ساختند.

تقی زاده می گوید: احمد شاه حتی پس از آنکه به شهر آمده و جلوس کرد آرام نداشت و می خواست در برود. یک روز سوار الاغی شده و به راه افتاد که پیش پدر و مادرش «که در سفارت روس بودند» برود مراقبین او مطلع شده «شاه الاغ سوار فراری را گرفتند و به تخت و تاج شاهی» بر گرداندند! !
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات