رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پی حارثه تروریستی سراوان خبر داد و گفت: به کمیته اطلاعات و امنیت ملی این کمیسیون ماموریت داده شد تا طی هفته جاری ضمن سفر به منطقه، گزارش جامعی در این خصوص تهیه نماید.

به گزارش افکارنیوز ، امیر خجسته ضمن محکوم کردم حادثه تروریستی شهرستان سروان و شهادت جمعی از مرزبانان کشورمان و با اشاره به آسیب های جمهوری اسلامی از ناحیه تروریسم، گفت: اینکه مدعیان حقوق بشر و مظلوم نماهای حامی تروریسم علیه کشورها هر روز تبلیغ می کنند باید بدانند که مردم و کشور ما ملتی نیستند که در برابر این فشارها و از دست دادن عزیزانشان سر سازش خم کنند.

رئیس کمیسیون شوراها با گرامی داشت یاد شهدای سراون گفت: به دنبال این حادثه جلسه ویژه ای در کمیسیون شوراها تشکیل شد و به کمیته اطلاعات و امنیت ملی این کمیسیون ماموریت داده شد تا طی هفته جاری ضمن سفر به منطقه گزارش جامعی در این خصوص تهیه نماید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات