رئیس کمیسیون قضایی مجلس از رئیس جمهور درخواست کرد برای پیشرفت ورزش فردی از خانواده ورزش را برای احراز وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کند.

به گزارش افکارنیوز ، الله یار ملک شاهی در مراسم افتتاحیه رقابت های کشتی پهلوانی جهان گفت: باید نکته ای را متذکر شوم که درخواستی از جناب آقای دکتر روحانی است. با توجه به جایگاه ورزش و جوانان که جایگاهی بسیار حساس و ویژه است و چون جامعه هدف این وزارتخانه جوانان هستند و وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم را هم دربرمی گیرد، شخصی ورزشی، با تجربه و مورد اعتماد جامعه ورزش برای تصدی این وزارتخانه حساس به مجلس معرفی کنید.

وی ادامه داد: اگر فردی ورزشی در وزارتخانه ورزش و جوانان مسئول باشد کارهای این وزارتخانه و پیشرفت ورزش به مراتب بیشتر می شود و همچنین به نفع جوانان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات