وزیر دفاع آمریکا در اظهارنظری ایران را کشوری" حامی تروریسم" خواند.

به گزارش افکارنیوز ، چاک هیگل در جریان صدمین سالروز تاسیس" اتحادیه (یهودی) مقابله با افترا" (سازمان مقابله با تبلیغات رسانه ای علیه اسراییل) در سخنانی در نیویورک با بیان این ادعا که ایران کشوری حامی تروریسم است، گفت که ممانعت تهران از دستیابی به سلاح هسته یی یکی از چالش های امنیتی آمریکا و اسراییل است.

 این ادعای وزیر دفاع آمریکا در حالی صورت می گیرد که واشنگتن خود از حامیان اصلی تروریسم است و با ارسال سلاح و تجهیزات به تروریست های مستقر در کشورهای مختلف به حمایت مالی و تجهیزاتی آن ها می پردازد.

هیگل در ادامه افزود که اسراییل به زودی شش فروند هواپیمای ترابری عمود پرواز ۲۲-V اوسپری را خریداری خواهد کرد که با دیگر قابلیت های نیروی دفاعی اسراییل هماهنگ است.

وی با تکرار این ادعا که ایران کشوری حامی تروریسم و مسوول گسترش تندروی ها در منطقه است، گفت که می توان راه حل هایی را برای حل مسالمت آمیز اختلافات پیدا کرد و رهایی جهان از این بیزاری ها و تندروی ها نیازمند فداکاری و شجاعت است.

این اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا در حالی مطرح می شود که کشورش به همراه برخی کشورهای عربی در منطقه به طور آشکار و صریح از گسترش تروریسم و مسلح کردن آن ها به ویژه در سوریه حمایت کرده است.

حمایت این کشورها از تروریسم در بحث سوریه به گسترش گروه های افراط و اقدامات تروریستی در سایر کشورها از جمله عراق شده است که نگرانی شدید مقامات این کشور را در بر داشته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات