رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه رشد درون زا مستلزم شناخت استعدادهای استانی است پیشنهاد کرد که نام سفرهای استانی به سفرهای «پایش و پویش استان ها» تغییر کند.

به گزارش افکارنیوز ، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور در مراسم تودیع و معارفه رییس مرکز امور حقوقی، بین المللی، ریاست جمهوری و معاونت هماهنگی و پیگیری های نهاد ریاست جمهوری که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهارداشت: باید اقتصاد مقاومتی در دستور کار باشد و با تکیه بر تولید ملی بتوانیم وابستگی اقتصادی کشور به نفت را کم کنیم.

وی اظهارداشت: باید قدرت مقاومت اقتصادی در مقابل تکان های برون زا را کم کنیم و تعامل با جهان خارج را افزایش دهیم که این دو مکمل هم هستند؛ رشد، مستلزم قدرشناسی از گذشته و توقف نکردن در گذشته است؛ باید قدر تلاش هایی که انجام شده است را بدانیم و از آنها تقدیر کنیم و البته از کاستی ها درس بگیریم چون لازمه رشد پویا و مستمر این است که مرتبا فردای بهتر از امروز را برای خود ترسیم کنیم و درس بزرگ مراسم تودیع و معارفه، تقدیر از تلاش های گذشته و طراحی آینده، بهتر از دیروز است.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به تقارن دو تودیع و معارفه روسای مرکز امور حقوقی، بین المللی و معاونت هماهنگی و پیگیری، گفت: این تقارن که تصادفا اتفاق افتاده است برای تاکید بر مفهوم اساسی حرکت رو به رشد کشور است که به فال نیک می گیریم.

نهاوندیان با بیان اینکه آسیب ها در اقتصاد پیش از آنکه ناشی از تحریم های خارجی باشد به دلیل کاستی هایی است که در سیاست های تقویت تولید ملی با آن مواجه بوده ایم، ادامه داد: چرا باید در کشور بعد از سه دهه تا این اندازه به واردات کالاهای اساسی اتکا داشته باشیم که این حاصل تحریم های خارجی نیست، بلکه به این خاطر است که به موقع برای اقتصاد مقاومتی طراحی نکرده ایم و آن را به مرحله اجرا نرسانده ایم.

رییس دفتر رییس جمهور در ادامه به نقش مهم مرکز امور حقوقی بین المللی در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: این مرکز باید از حقوق کشور در سطح کلان حراست کند و باید برای حضور حقوقی قوی در عرصه بین الملل برنامه ریزی کند.

نهاوندیان با اشاره به اهمیت معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری گفت: رشد درون زا یعنی استعدادهای استانی را بشناسیم و وسایلی برای رشد درون زای استان ها فراهم کنیم؛ حیف است اسم این برنامه ها را سفرهای استانی بگذاریم چون استان ها با یک سفر یا چند سفر شکوفا نمی شوند و اسم این برنامه را باید برنامه پایش و پویش استان ها بگذاریم.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه باید برای پویایی درونی استان ها برنامه ریزی کنیم گفت: وظیفه جدید معاونت هماهنگی و پیگیری، برنامه ریزی برای پویایی درونی استان هاست، چون استان های مختلف احکام مختلفی برای توسعه درون زا نیاز دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات