روش اتخاذ تصمیم [امام] خمینی آرام و سنجیده است. او با صبر بی پایان همه نقطه نظرها را گوش می کند و به هنگام اخذ تصمیم او تنها و بدون واسطه اقدام می کند. وقتی وی تصمیمی می گیرد قاطعانه از آن دفاع می کند

به گزارش افکارنیوز ، ۱۳آبان ۱۳۸۷ داشجویان پیرو خط امام دست به اقدامی زدند که امام خمینی (ره) آن را انقلاب دوم نامیدند. اشغال سفارت آمریکا در حالی به وقوع پیوست که چشم جهانیان را به خود خیره کرد. سردمداران آمریکا که سالها عادت کرده بودند آقای ملت ایران باشند این بار پس از پیروزی انقلاب می دیدند که سفارتشان توسط عده ای دانشجو تسخیر شده و حالا اسناد سالها جاسوسی شان برملا خواهد شد. ۴۴۴ روز این ماجرا طول کشید و در این بین اسناد و مدارک مهمی افشا شد. مطلب زیر گزارشی است که جاسوسان آمریکایی از امام خمینی (ره) برای ارسال به کاخ سفید تهیه کرده بودند. آنها در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی چنین نظری داشتند:


روش اتخاذ تصمیم امام خمینی آرام و سنجیده است. او با صبر بی پایان همه نقطه نظرها را گوش می کند و به هنگام اخذ تصمیم او تنها و بدون واسطه اقدام می کند. وقتی وی تصمیمی می گیرد قاطعانه از آن دفاع می کند…

… در جلسات انفرادی با غربی ها یا آنها که تمایلی به غرب دارند [امام] خمینی بسیار بی تفاوت است و عکس العملی در مقابل مطالب مورد بحث ندارد. اگر مطلبی می خواهد بگوید به روش معمول خود قاطعانه بیان می دارد. مذاکره به روش معمول (بده و بستان) با خمینی مفهومی ندارد. در او جایی برای سازش و مصالحه وجود ندارد. احتمال اینکه کسی بتواند عقاید [امام] خمینی را به مقدار قابل توجهی تعدیل کند بسیار کم است زیرا او به این گونه افراد با دید تحقیر و ظن می نگرد. .۱۳ آبان ۱۳۸۷ داشجویان پیرو خط امام دست به اقدامی زدند که امام خمینی (ره) آن را انقلاب دوم نامیدند. اشغال سفارت آمریکا در حالی به وقوع پیوست که چشم جهانیان را به خود خیره کرد. سردمداران آمریکا که سالها عادت کرده بودند آقای ملت ایران باشند این بار پس از پیروزی انقلاب می دیدند که سفارتشان توسط عده ای دانشجو تسخیر شده و حالا اسناد سالها جاسوسی شان برملا خواهد شد. ۴۴۴ روز این ماجرا طول کشید و در این بین اسناد و مدارک مهمی افشا شد. مطلب زیر گزارشی است که جاسوسان آمریکایی از امام خمینی (ره) برای ارسال به کاخ سفید تهیه کرده بودند. آنها در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی چنین نظری داشتند:«… روش اتخاذ تصمیم [امام] خمینی آرام و سنجیده است. او با صبر بی پایان همه نقطه نظرها را گوش می کند و به هنگام اخذ تصمیم او تنها و بدون واسطه اقدام می کند. وقتی وی تصمیمی می گیرد قاطعانه از آن دفاع می کند…

… در جلسات انفرادی با غربی ها یا آنها که تمایلی به غرب دارند [امام] خمینی بسیار بی تفاوت است و عکس العملی در مقابل مطالب مورد بحث ندارد. اگر مطلبی می خواهد بگوید به روش معمول خود قاطعانه بیان می دارد. مذاکره به روش معمول (بده و بستان) با خمینی مفهومی ندارد. در او جایی برای سازش و مصالحه وجود ندارد. احتمال اینکه کسی بتواند عقاید [امام] خمینی را به مقدار قابل توجهی تعدیل کند بسیار کم است زیرا او به این گونه افراد با دید تحقیر و ظن می نگرد…
- See more at: http: //www. farsnews. com/newstext. php? nn=۱۳۹۲۰۸۰۸۰۰۱۱۰۷#sthash. QAt۴xVIg. dpuf
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات