ساعت ۳۰و ۱۰دقیقه صبح ۱۳ آبان ۱۳۵۸گروهی (حدود ۴۰۰ نفر) از دانشجویان که در حال شعاردادن در خیابان آیت الله طالقانی به سوی دانشگاه (تهران) در حرکت بودند هنگامی که جلوی در اصلی سفارت آمریکا رسیدند، مسیر خود را تغییر دادند و پس از گشودن زنجیرهای این در به داخل سفارت رفتند. در همان زمان گروهی از دانشجویان نیز از دیوار خود را به داخل سفارت رساندند و پیشروی به سوی ساختمان‏های داخلی سفارت را آغاز کردند

روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۵۸

روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۵۸

روزنامه جمهوری اسلامی آبان ۱۳۵۸

روزنامه اطلاعات آبان ۱۳۵۸

روزنامه جمهوری اسلامی آبان ۱۳۵۸

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات