«در مذاکرات پیش رو، مانع اصلی نه ایران، که غرب و به ویژه آمریکاست» .

به گزارش افکارنیوز ، محمد برقعی از چهره های نزدیک به نهضت آزادی و مقیم آمریکا ضمن بیان مطلب فوق، به نقد حس مرعوبانه نسبت به غرب و آمریکا پرداخته و در جرس نوشت: متأسفانه برخی هم وطنان در اثر ناآشنایی با فرهنگ غرب فریب رسانه های غربی را می خورند و فکر می کنند تنها مانع در راه حسن رابطه با غرب دولت ایران است و اگر ایران همکاری لازم و شفافیت کافی داشته باشد دیگر مشکلی نخواهد بود.

ریشه این برداشت در عقده حقارت جهان سومی است. این عقده که بر آن است ما وحشی و یاغی و غرب متمدن و صلح جو است، و این بدآموزی چنان در جان آنان جای گرفته که حتی از غرب هم که متنفر می شوند، و همه جا شعار ضد غرب سر می دهند، باز همه وجودشان در چنگال این عقده حقارت است.

وی می افزاید: بسیاری از جهان سومی هایی را که دیده ام بر آن باورند که غربیان به ویژه آمریکائیان رک و راست حرفشان را می زنند و مثل ما درصدد پوشش تعارف و زبان بازی پنهان کاری نمی کنند و این از بزرگترین خطاها است. اینان در پاره ای از مسائل شخصی که خود می گزینند و حساب سود و زیان آن را هم کرده اند حرفشان را می زنند. اما همین حد باز بودن هم در گرو حسابگری است و مرزکشی پیوسته.

وی خاطرنشان کرد بر مبنای مدارک حال می دانیم، صدام زمانی به کویت حمله کرد که از سوی آمریکا چراغ سبز دیده بود، و هرگز فکر نمی کرد آمریکا که از او حمایت ها کرده، برای او دام گسترده باشد. قذافی فریب همین شیرین زبانی ها را خورد، که علاوه بر افشای همه برنامه های هسته ای اش خوش خدمتی را تا حد خیانت به ایران پیش برد.

تنها چند ماه پیش از حمله به لیبی بود که سفارت لیبی در شهر واشنگتن میهمانی مفصلی داد و مقامات بسیاری از آمریکایی ها در آن شرکت کردند و هر یک به زبانی از دوستی با قذافی گفتند، برقعی می نویسد: از این روی در مذاکرات با ایران هم مانع اصلی نه ایران که غرب، و به ویژه آمریکا است.

وی ضمن تخطئه کیهان (! ) تصریح کرد: بیان این حقایق برای شناخت واقعیت ها و محدود کردن توقعات از مذاکره است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات