سعید جلیلی:

سعید جلیلی گفت: اندیشه و آرمان امام به قدری گویا، روشن و متعالی بود که امروز شاهدیم دشمنان ما که نمی توانند این اندیشه را نفی کنند و به مقابله با این آرمان ها برخیزند به مقابله با اصل اندیشه و اصل آرمان برآمده اند که مطلق اندیشه و آرمان را نفی کند.

به گزارش افکارنیوز ، سعید جلیلی سخنران مراسم ۱۳ آبان گفت: ادعا می کنند عرصه سیاست و سیاست خارجی عرصه واقعیت ها است و نه آرمان ها. آن ها با شعار واقع بینی می خواهند اندیشه و آرمان امام را نفی کنند.

وی ادامه داد: در سالروز رویداد بزرگی هستیم که امام راحل احیا گر مکتب امام حسین (ع) در عصر حاضر آن را انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول نامید. منطق امام چه بود و چرا این رویداد را بزرگ تر از انقلاب اول نامید؟ انقلاب اول پیروزی بر نظام استبدادی بود که مانع استقلال، آزادی و ارزش های این کشور بود، اما امام آرمان های متعالی داشت در اندیشه متعالی امام و آرمان های ایشان استقلال و آزادی در همه ابعاد و به شکل متعالی آن تعریف می شد.

جلیلی افزود: ما معتقدیم از بزرگترین هنرهای امام خمینی (ره) این بود که اتفاقا درک صحیح از واقعیت را به جهانیان نشان داد. امام اجازه نداد واقعیت ها را تحریف و یا به گونه ای دیگر آن را بیان کنند و کسانی به میل خود آن درکی را که از واقعیت دارند به ملت ها تحمیل کنند. امام منکر واقعیت ها نبود اتفاقا هنر ایشان واقع بینی صحیح و دقیق بود که مبتنی بر یک اندیشه صحیح بود.

سخنران مراسم ۱۳ آبان با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره این که اگر تقوای الهی وجود داشته باشد آن زمان است که واقعیت ها را می توان به خوبی دید، اضافه کرد: هنر امام این بود، بنابراین خود ایشان اعلام کرد که" بعضی مشاهدات ما است و چیزهایی که به چشم دیدیم، می خواهیم آن مقداری که امکان دارد و می فهمیم درست است به مستضعفین همه دنیا عرضه کنیم تا مستعضفین بفهمند که مستکبرین با آنها چه می کنند. " اتفاقا امام خمینی (ره) دقیقا بر واقعیت ها اشاره کرد و این که نظام تصمیم گیری در دنیا، سیاست خارجی و مناسبات قدرت در عرصه بین الملل را به مردم دنیا نشان دهد.

جلیلی تاکید کرد: نکته قوت انقلاب و امام ما این بود که پیشتاز در درک صحیح از واقعیت ها و معرفی آن به جهان بود. امام می فرمود جهان در نظر مستکبرین جهان خاص است. مستکبرین جهان را از دید خاص استکباری خود و با بیماری روحی ای که در آنها است نگاه می کنند. این دید مستکبرین است که سایر قشرهای بزرگ ملت ها را که دریایی هستند و رییس جمهور آمریکا و امثالش در برابر آن قطره ای بیش نیستند، نبینند.

وی گفت: این منطق امام در ارائه واقعیت ها بود. شاهد روشن آن همین رویداد امروز (۱۳ آبان) است که سالروز آن را گرامی داشته ایم. ۳۴ سال پیش ملت ما به دنیا این واقعیت را اعلام کرد که سفارتخانه های یک محل جاسوسی و توطئه است. محل طراحی علیه آرمان ها و منافع ملت ها است. ملت و امام ما این را ۳۴ سال پیش بیان کرد و ما امروز می بینیم آن واقعیتی که امام راحل به خوبی نشان داد و دید حتی متحدین آمریکا هم به آن اعتراف می کنند و بلکه به آن معتقد هستند.

سخنران مراسم ۱۳ آبان با بیان این که می خواهم چند محور از واقعیت هایی که امام ما به خوبی تشخیص داد و با واقع بینی برای ملت ها بیان کرد را اشاره کنم، افزود: یکی ازمهمترین واقعیت هایی که امام به دنیا و ملت های آزادی خواه نشان داد این است که تنها با قطع استبداد داخلی نمی توان به آزادی و استقلال رسید. اگر می خواهیم به آزادی و استقلال واقعی برسیم باید ریشه ها و پشتیبانان مستبدین و دیکتاتورها را پیدا کنیم که ریشه در استکبار جهانی دارد. برای همین بود که امام خمینی (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول نامید. امام درک صحیح و واقع بینانه از ملت ما داشت و به خوبی بیان می کرد که چرا نهضت مشروطه نتوانست به فرجام برسد زیرا صرفا هدفش رفع استبداد داخلی بود. به پشتیبانان و دست های خارجی توجه نداشت، بنابراین پس از انقلاب مشروطه می بینید در سفارت انگلیس تحسن برگزار می شود این انحراف بود که پس از آن دیکتاتوری رضاخان را به ملت ایران تحمیل کرد.

وی گفت: تسخیر لانه جاسوسی نشان داد که انقلاب مسیر خود را درست می رود فقط به دیکتاتور توجه ندارد بلکه به پشتیبانان دیکتاتور و کسانی که می خواهند کماکان مقاصد خود را دنبال کنند توجه داشت و نوک حمله را متوجه مانع اصلی استقلال و آزادی کشور کرد. به این دلیل بود که امام خمینی (ره) فرمودند شاه می گوید من مامور برای وطنم ما می خواهیم آن آمر را پیدا کنیم که امر کرده است شاه این همه جنایت کند. ما فاسد و اطراف آن را به جهان و آمریکا ارائه خواهیم کرد این منطق امام بود.

ادامه دارد…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات