حاجی بابایی:

وزیر پیشین آموزش و پرورش گفت: اگر آمریکا تحریم ها را قطع کند دیگر شعار مرگ بر آمریکا نمی دهیم.

به گزارش افکارنیوز ، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم در حاشیه مراسم ۱۳ آبان ماه افزود: ۱۳ آبان یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است و به همان دلیل که ۱۳ آبان به وجود آمده، براساس همان دلیل نیز ادامه دارد.

او ادامه داد: دلیل وقوع ۱۳ آبان این است که آمریکا موضع استکباری خود را نسبت به ایران ادامه داده و نگاه بالا به پایین داشته و در همه توطئه های که در کشور ما شکل گرفته است، آمریکا حضور داشته است.

حاجی بابایی اضافه کرد: اکنون باید دید که این علت ها وجود دارد یا نه که مشاهده می کنیم کماکان ادامه دارد. بر همین اساس شعار مرگ بر آمریکا وجود دارد و نگاه مقاومتی و بصیرت بخشی ملت ایران هم وجود دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که این اقدامات آمریکا وجود دارد مقاومت ملت ایران و شعار مرگ بر آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.

وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت دهم درباره تاثیر راهپیمایی ۱۳ آبان ماه بر مذاکرات ایران و ۱+۵ گفت: این راهپیمایی و حضور پرشکوه مردم به مذاکرات ایران با ۱+۵ کمک می کند. هر چقدر موضع ایران قدرتمندتر و ملت ایران منسجم تر باشند در این صورت هیات مذاکره کننده ایرانی دست پرتری در برابر طرف مقابل خواهند داشت.

وی تاکید کرد: آمریکا مذاکرات با ایران را همراه با تحریم این کشور پیش می برد ما نیز در مقابل مذاکره را به همراه مرگ بر آمریکا پیش می بریم. زمانی که آن ها تنها مذاکره کرده و تحریم ها را قطع کنند ما نیز دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر نمی دهیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات