رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت احمدی نژاد مبنی بر «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه دولت احمدی نژاد مبنی بر «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۳/ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می­دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه­ای از قبیل تعیین بودجه… ، خارج از شمول محدوده اصل ۱۲۷ می­باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۸ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی می­باشد» ، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است:

۱ همانگونه که در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷ه/ب مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، ماده (۱) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی می­باشد. از این رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (۱) ، (۱۰) و (۱۸) بند «الف» ، که صلاحیت­هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است.

۲ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه­داری کل کشور واریز شده و هزینه­کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می­شود، بنابراین، اجزای (۱) ، (۹) ، (۱۰) ، (۱۸) و (۱۹) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱) ، (۱۳) ، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ است.

۳ نظر به اینکه طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم گیری در خصوص حوزه­های پرداخت تسهیلات را به آنها سپرده، از این رو، حکم جزء (۲) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن ازحیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است.

۴ نظر به بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه­ها در مراکز استان­ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (۳) ، (۵) ، (۱۴) و تبصره جزء (۱۸) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور می­تواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است.

۵ از آنجاکه طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت­های دولت باید در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء (۵) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است.

۶ نظر به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه­ها، از این رو، جزء (۶) بند «الف» مصوبه مبنی بر تأسیس «مرکز زمین شناسی منطقه­ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است.

۷ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه­کرد آنها طبق پیش بینی­های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱) ، (۱۳) ، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای (۸) و (۱۱) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق الذکر مغایر قانون است.

۸ با توجه به ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاکِ رُس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است» ، بنابراین، جزء «۹» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است.

۹ نظر به جزء (۳) بند «الف» ماده (۳) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورایعالی محیط زیست می­باشد» ، از این رو، جزء (۱۸) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده­های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است.

۱۰ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است.

۱۱ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف­های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات