یک نشریه دیپلماتیک فرانسوی معتقد است آمریکا به خاطر جنگ های ابلهانه به ابرقدرت رو به خاموشی و افول تبدیل شده است. لوموند دیپلماتیک تصریح می کند به همین دلیل نیز اوباما با وجود جنگ طلبی، از ماجرای سوریه پا پس کشید.

به گزارش افکارنیوز، این نشریه در یادداشتی تحلیلی خاطرنشان کرد: ایالات متحده که ظرف ۶ ماه گذشته به ققنوس برآمده از خاکستر اقتصاد خویش تبدیل شده، اکنون به جایگاه امپراتوری رو به خاموشی تنزل یافته با رئیس جمهوری که مردّد است. اینک نوشتن درباره ضعف شگفت آور آمریکا جنبه ای انبوه پیدا کرده است. اعتبار ابرقدرتی آمریکا با عقب نشینی از حمله به سوریه صدمه دید.

لوموند دیپلماتیک خاطر نشان می کند: به گذشته بنگریم. جنگ ویتنام توسط جان کندی و لیندون جانسون به بهانه جلوگیری از سقوط «زنجیره وار» یک سلسله از کشور ها در دامن کمونیسم شوروی و چینی آغاز شد. برای ایالات متحده این امر در ارتباط با منزلت کشور بود. سه میلیون از ساکنین هندوچین کشته شدند اما آمریکا بالاخره مجبور به فرار مفتضحانه شد. همچنین به شکلی سرهم بندی شده از سوی جورج بوش، جنگ عراق می بایست رژیمی را تنبیه کند که همچون ایران «محور شرارت» بود. باز هم برای ایالات متحده پای منزلت در میان بود. قدرت به حکومت رسیده در بغداد به لطف سربازان آمریکایی، هرگز به اندازه امروز به تهران نزدیک نبوده است.

نشریه فرانسوی افزود، «من با همه جنگ ها مخالف نیستم اما در مقابل یک جنگ ابلهانه می ایستم» ، این سخنان سناتور اوباما در سال ۲۰۰۲ بود که با دخالت نظامی کشور در عراق مخالف بود اما وقتی به ریاست جمهوری رسید، هم او بود که به «جنگ ابلهانه» در افغانستان شدت بخشید پیش از آنکه مجبور به عقب نشینی شود.

در مورد سوریه، طرفداران دخالت نظامی از او می خواستند که به خود آید. او می بایست با استفاده از زور بدون اجازه شورای امنیت قوانین بین المللی را زیر پا بگذارد؛ به نظر کنگره اهمیت ندهد و پس از آنکه کاخ سفید از آن نظر خواست در صورت مخالفت کنگره با دخالت نظامی آن را دور بزند؛ و بالاخره عملیات نظامی را با حمایت متحدینی بسیار اندک تر از «اتحاد کشورهای داوطلب» جورج بوش آغاز کند.

از همه بدتر آنکه، رئیس جمهور ایالات متحده در شرایطی تن به این ماجراجویی می داد که اکثریت هم وطنانش با آن مخالف بودند و گروهی از آنان می پنداشتند که ارتش آمریکا در سوریه «نیروی هوایی القاعده» خواهد بود. بدین ترتیب اوباما تردید کرد و به نظر می رسد به این نتیجه رسید که حیثیت دولتش با عدم آغاز یک «جنگ ابلهانه» جدید در خاورمیانه هنوز برای مدتی بر جای باقی خواهد ماند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات