جمعی از اعضای تعاونی تولیدی روستایی امروز سه شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش افکارنیوز ، جمعی از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی روستایی امروز سه شنبه مقابل درب شمالی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از تجمع کنندگان با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره استخدام اعضای تعاونی تولیدی گفت: مجلس این قانون را به تصویب رسانده اما دولت آن را اجرایی نمی کند که ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار نفر در تعاونی تولیدی روستایی کشور فعالیت می کنند که خواستار اجرای مصوبه مجلس هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات