پسوندی مسلمان در انتهای فامیل مرحوم حبیب الله عسگراولادی، حرف و حدیث های زیادی را با خود به همراه داشت، آن مرحوم در کتاب خاطراتش به بیان توضیح در این ارتباط پرداخت.

به گزارش افکارنیوز ، توضیحات مرحوم عسگراولادی درباره پسوند مسلمان در انتهای فامیل او به این شرح است:

" پسوند فامیلی من مسلمان است؛ چرا که در محله ما، امامزاده یحیی، غیر از مسلمانان افراد یهودی زیادی نیز زندگی می کردند، لذا اداره ثبت احوال منطقه به خاطر مشخص شدن نوع مذهب افراد آن را در شناسنامه و قبل از اسم افراد قید می کرد. مامور ثبت شناسنامه من به جای این که عنوان مسلمان یعنی مذهب من را قبل از عسگراولادی بگذارد آن را بعد از عسگراولادی نوشت، لذا تنها من در بین برادران و خواهرانم پسوند مسلمان دارم و هیچ یک از برادران و خواهران من قید مسلمان را در دنبال فامیلی شان یعنی عسگراولادی ندارند. بنابراین در اصل اضافه کردن پسوند مسلمان در شناسنامه من اشتباه ثبت احوال است. البته بعدا منافقین سوءاستفاده هایی از این مطلب یعنی داشتن قید مسلمان در شناسنامه من کردند و در این باره چیزهای مختلفی را گفتند از جمله این که پدر و مادرش یهودی بوده و او جدیدالاسلام است و بعدا به خاطر اسلام آوردنش قید مسلمان را اضافه کرده است در حالی که این اشتباه ثبت احوال بود. بعدها بعضی از افراد به من گفتند به ثبت احوال نامه بنویس و به جای این مسلمان را عوض کن، اما من گفتم افتخار اسلام و مسلمان بودن چیزی نیست که من نامه بنویسم به ثبت احوال، و بگویم که نمی خواهم قید مسلمان بعد از عسگراولادی در شناسنامه ام باشد. در شناسنامه بنده و فرزندانم مسلمان بعد از عسگراولادی قید شده و این برایم افتخاری است. "
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات