برخی عناصر افراطی اصلاح طلب از ابتدای سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، در راستای گسترش افکار خود به دنبال احیای انجمن های اسلامی افراطی هستند.

به گزارش افکارنیوز ، برخی عناصر افراطی اصلاح طلب از ابتدای سال تحصیلی جدید دانشگاه ها، به دنبال احیای انجمن های اسلامی افراطی که در سال های گذشته منحل شده بودند، هستند.

این مسئولین درخواست های خود را از طریق دانشجویان افراطی در دانشگاه ها پیگیری می کنند و اساسنامه این انجمن را جهت پیگیری در اختیار این دانشجویان قرار می دهند.

خاطرنشان می شود این انجمن های اسلامی بر خلاف اسم خود در دوره های گذشته دارای مواضعی مغایر با اسلام داشتند و در برخی از موارد فعالیت های ضد نظام نیز در آنها صورت گرفته است.

البته اصلاح طلبان پس از انتخابات به شکل های مختلف به دنبال احیای تشکل های خود جهت اشاعه افکار خود، حتی با نام های قبلی هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات