رئیس مرکز بین المللی حزب موتلفه گفت: باید مذاکرات را به گونه ای پیش ببریم تا هم امکان موفقیت افزایش یابد و هم از اصول و مبانی که داریم عدول نکرده باشیم.

حمیدرضا ترقی درباره دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته ای گفت: همان گونه که رهبری فرمودند، ضمن اعتماد به تیم مذاکره کننده ایرانی انتظار داریم که آنها در چارچوب نظام خط قرمزهای مذاکره را تعریف کرده و مرزبندی آن را مشخص نمایند و براساس حفظ حقوق و منافع ملی کشور روند مذاکرات را به گونه ای پیش ببرند که امکان موفقیت را افزایش دهند؛ همچنین از اصول و مبانی جمهوری اسلامی عدول نکنند تا بتوانیم مشکلات تحریم و فشارهای بین المللی را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه رویکرد برد -برد در چارچوبی که نظام تعیین کرده و مشکلی را برای منافع ملی ما ایجاد نمی کند، امکان پذیر خواهد بود، خاطرنشان کرد: ما در رابطه با غنی سازی اورانیوم ممکن است نیازمند این باشیم که اورانیوم مورد نیازمان که برای کارهای درمانی تامین و ذخیره کردیم و برای چند ماه تا نیاز آینده آن را تعلیق کنیم، اما قبل از اینکه ذخیره ما کاهش پیدا کند و به اتمام برسد تولید را مجدداً شروع کنیم.

رئیس مرکز بین المللی حزب موتلفه اسلامی در ادامه افزود: این تعلیق کوتاه مدت در مورد تامین نیاز کشور و در رابطه با اورانیم ۲۰ درصد می تواند اصل توقف غنی سازی را نفی کند و آن را نپذیرد؛ همچنین نظر آنان را تامین کند که فعلاً برای مدت کوتاهی تولید، تعلیق شده است، در این صورت می توانیم به توافق برسیم تا بازی برد-برد محقق شود.

ترقی در پایان ابراز داشت: آنان اصل موضوع انرژی هسته ای را پذیرفته اند تا بتوانیم به اندازه نیاز خودمان تولید کنیم و بیشتر از نیاز تولید نداشته باشیم، اما پس از گذشت مدتی می توانیم مجدداً برای تامین نیاز تولید کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات