سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک با تاکید بر اینکه شورای امنیت با ترکیب اعضا و روشهای کاری فعلی در انجام مسئولیت خویش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی موفق نیست، تصریح کرد تقریبا کلیه اعضای سازمان ملل با توجه به این وضعیت و همچنین روند تحولات در عرصه بین المللی و ظهور فرصتها و چالشهای جدید در خصوص اصلاح ساختار شورای امنیت توافق دارند.

به گزارش افکارنیوز ، غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک امروز طی سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت ضمن تاکید بر اینکه شورای امنیت با ترکیب اعضا و روشهای کاری فعلی در انجام مسئولیت خویش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی موفق نیست، تصریح کرد تقریبا کلیه اعضای سازمان ملل با توجه به این وضعیت و همچنین روند تحولات در عرصه بین المللی و ظهور فرصتها و چالشهای جدید در خصوص اصلاح ساختار شورای امنیت توافق دارند.

وی افزود ترکیب فعلی شورای امنیت به لحاظ منطقه ای متوازن نیست و از نظر جغرافیای سیاسی نیز منعکس کننده واقعیتهای امروز جهان نمی باشد.

سفیر کشورمان همچنین تاکید کرد قصور شورای امنیت در تغییر ترکیب و اصلاح روشهای کاری و فرایند تصمیم گیری باعث کاهش اعتماد افکار عمومی نسبت به این ارگان مهم و آسیب رساندن به اعتبار و وجهه آن شده است و لازم است ضمن تغییر این وضعیت و دمکراتیک نمودن این نهاد، شورای امنیت را به عنوان یک نهاد بین المللی پاسخگو تقویت کرد.

دهقانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خویش دخالت شورای امنیت در وظایف نهادهای دیگر سازمان ملل بویژه مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی آن و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد نکوهش قرار داد و تاکید نمود روند نگران کننده ای در خصوص اقدام فزاینده شورای امنیت در زمینه هنجار سازی حقوقی و قاعده سازی وجود دارد. وی همچنین توسل غیر ضروری شورای امنیت به فصل هفتم منشور ملل متحد و تهدید یا استفاده از ابزار تحریم در موارد غیر ضروری را از دیگر موضوعات نگران کننده ای برشمرد که به اعتبار و مشروعیت تصمیمات شورای امنیت ضربه می زند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات