روسای سه سازمان اطلاعات مخفی انگلیس برای نخستین بار با حضور همزمان در پارلمان از عملکرد خود دفاع کردند.

به گزارش افکارنیوز، افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و در پی آن افزایش انتقادها از عملکرد سازمان های جاسوسی دیگر، روسای آنها را مجبور به حضور همزمان در پارلمان کرد.

سازمان اطلاعات داخلی (ام ای۵) ، سازمان خارجی (ام آی۶) و ستاد ارتباطات و شنود دولت انگلیس متهم هستند که به طور فراگیر از کامپیوترهای شخصی و ارتباطات تلفنی شهروندان انگلیس و همین طور متحدان این کشور جاسوسی می کردند.

اندرو پارکر، رئیس سازمان MI۵، جان ساورز، رئیس سازمان MI۶ و ایان لوبان، رئیس ستاد ارتباطات و شنود دولت بریتانیا پنجشنبه در یک جلسه ۹۰ دقیقه ای در کمیته امور امنیتی و اطلاعاتی پارلمان حاضر شدند. آنها در این جلسه به پرسش های نمایندگان پاسخ دادند.

ایان لوبان، رئیس ستاد ارتباطات و شنود دولت بریتانیا، نهادی که متهم است با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا به طور فراگیر از شهروندان انگلیسی جاسوسی می کرده است، این اتهام را رد کرد.

در همین حال جان ساورز، رئیس سرویس جاسوسی MI۶ ضمن رد اتهامات وارد شده به سازمان تحت نظارت خود، افشاگری های اسنودن را «مخرب» خواند و گفت: این افشاگری ها خطری برای فعالیت سازمان های اطلاعات مخفی هستند.

وی برای فرار از پاسخگویی گفت: «دشمنان ما از خوشحالی دست هایشان را به هم می مالند. »


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات