رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصمیم گیری هیات رییسه گزارش این کمیسیون در خصوص نحوه تشکیل و مجوز دانشگاه ایرانیان و موضوع برداشت ۱۶ میلیارد تومان از خزانه دولت در جلسه علنی مجلس قرائت می شود.

به گزارش ا فکارنیوز ، محمدعلی پورمختار در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: گزارشی از دیوان محاسبات به مجلس در مورد برداشت ۱۶ میلیارد تومان ارائه شد که هیات رییسه این گزارش را طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی برای بررسی و رسیدگی به دو کمیسیون اصل ۹۰ و آموزش و تحقیقات ارائه داد.

وی افزود: جلسه مشترک بین دو کمیسیون اصل ۹۰ و آموزش و تحقیقات با حضور وزرای علوم، بهداشت ودرمان، دادستان دیوان محاسبات و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و قرار شد گزارشی در این رابطه به صورت مکتوب از چند دستگاه دیگر گرفته شود تا گزارش نهایی به هیات رییسه ارجاع شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر محرز شود که نحوه تشکیل و اخذ مجوزها برای تاسیس دانشگاه ایرانیان غیرقانونی بوده طبیعتا در گزارش قید خواهد شد، گزارشی که در نهایت به هیات رییسه برای تصمیم گیری برای نحوه برخورد ارجاع می شود و در صورت تصمیم گیری هیات رییسه در صحن علنی قرائت می شود.

وی همچنین در مورد انتشار اخباری در خصوص ادعا های مطرح شده مبنی بر اینکه بابک زنجانی مدارکش را در مورد فروش نفت در موعد قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نداده است، گفت که هنوز این مدارک به کمیسیون نرسیده است ولی قرار است این اتفاق بیفتد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات