اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

به گزارش افکارنیوز ، بومی و یا عدم بومی بودن استاندار جوابگوی مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم کردستان نیست.

شخصی می گفت: توجه کرده ای که هیچ کدام از کاندیداهای محترم استانداری کردستان درباره برنامه ها و اهداف فرهنگیشان چیزی نمی گویند.

گفتم: نیاز به دقت ندارد، اهل سیاست به اقتضای نیاز ها و مطالبات جامعه برنامه ارائه می کنند، ساکنان جامعه ای که همه دغدغه شان می شود تهیه معاش روزمره، شایسته این امر هستند که توسط نوابغ مدیریت شوند و کارشان به جایی برسد که برنامه های فرهنگی را به فراموشی بسپارند.

چنان قحط سالی شد اندر دمشق/ که مردم فراموش کردند عشق

پرداختن به فرهنگ و هنر دلی خوش می خواهد. در روزگاری که نه در سر شوق فرازی است و نه در دل بیم فرودی، و مردم به فکر امور روزمره اند چه جای پرداختن به اموری که به قول مشهور نه برای ما آب و نان می شود. همه زندگیمان شده است اندیشیدن به خوردن و پوشیدن، خجالت آور است؛ اما عین حقیقت. منظورم از این حرف های بدیهی این است که تقصیری متوجه کاندیداهای استاندار شدن نیست. وضعیت به گونه ای نیست که کسی بخواهد درباره فرهنگ و هنر سخن بگوید. ابتدا باید نانی و امنیتی و سرپناهی باشد تا بعد بتوان هنرمندانگی کرد.

در استان که پسوند فرهنگی دارد ارائه برنامه های فرهنگی باید از اولویت چهره هایی مطرح برای سکان داری استان باشد، اما دریغ و صد افسوس این دوستانی که اسمشان بیان می شود، نه تنها برنامه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کردستان ندارند، بلکه فرهنگ را در لایه های آخر ذهن خود قرار داده اند و در این مورد هیچ سخن و شایعه ای در مورد برنامه های آن ها به گوش نمی رسد.

باری انتخاب استاندار در استان کردستان باعث شده که بسیاری از برنامه های عمرانی، اقتصادی و… به صورت نیمه تعطیل در آید. هیچ کدام از مسئولین امر جوابگو نبوده و بیشتر وقتشان را برای ماندگار بر کرسی ریاست اختصاص داده اند. این گونه روایت انتخاب استاندار کردستان روایتی شده برای سردرگمی بیشتر مردم.

داستان استاندارهای اسبق استان فرهنگی را می توان در طوماری هزار جلدی منتشر کرد، چه آنهایی که آمدند و کار نکردن و چه آنهایی که خواستند کار کنند و بعد از رفتنشان گفتند: نگذاشتند.

بومی و یا عدم بومی بودن استاندار جوابگوی مشکلات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردم کردستان نیست. ساکنان استان کردستان بیش از ۲۰سال است منتظر شنیدن بوق قطاری هستند که حداقل ۴ استاندار اسبق قولش را دادند و بدون افتتاح ریل قطار از استان رفتند. روایت تله کابین شهر سنندج هم یدی طویل در پروسه تغییر مدیران دارد و این گونه داستان عدم پیشرفت در استان کردستان از این مدیر به مدیر دیگر سپرده و روز به روز بر مشکلات این استان اضافه شده است.

آیا نا امیدی برای مردم کردستان همچنان باقی خواهد ماند؟ آیا استاندار بومی و یا غیربومی با ارائه برنامه به هیئت دولت انتخاب می شود؟ آیا نقش و جایگاه استان فرهنگی در برنامه های منتخب دولت، پر رنگ است؟ و…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات