یک حقوقدان گفت: متاسفانه به علت عدم آموزش سیستماتیک، فرهنگ ضعیف در خصوص حفظ و ارتقاء محیط زیست، نبود زیرساخت های لازم، ضعف در ارائه خدمات عمومی و البته عوامل خارج از کنترل، هوای تهران بیش از اندازه آلوده شده که این امر حق زندگی سالم شهروندان را تهدید می کند.

به گزارش افکارنیوز ، از زمان ایجاد تمدن و شهرنشینی و ایجاد صنایع مختلف شهری خصوصاً بعد از انقلاب صنعتی جامعه بشری با سرعتی غیر قابل وصف مرزهای دانش و صنعت را طی کرد، ایجاد شهرها و تهدید حدود محیط زیست از ابعاد مختلف بعد از اندک زمانی توجه دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی را به خود جلب کرد.

حقوق محیط زیست نیز در راستای حفظ محیط زیست ایجاد و هدف خود را تعیین تکلیف برای احقاق حقوق بشریت در خصوص محیط زیست قرار داد. بعد ها این حقوق در گرایش حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد. حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی در کشورهای توسعه یافته بسیار مترقی، در کشورهای در حال توسعه در حال بلوغ و در کشورهای توسعه نیافته مغفول مانده است.

" محمدجعفر نعناکار" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی این مهم پرداخته است.

یکی از گرایش‏ های بسیار مهم در حفظ حقوق زیست تعیین تکالیف شهرنشینان و نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با مدیریت شهری است، که کم و بیش در تمامی کشورهای جهان به آن توجه می شود. در این خصوص و در یکی از مباحث زیرشاخه ای به مسئله حق تنفس هوای سالم نیز اشاره می‏ شود.

تنفس هوای سالم حق تمام افراد بشر است، نگهداری این فضا نیز وظیفه و تکلیف همگانی است، که این تکلیف بر عهده مردم، دولت و نهادهای بین المللی است و هر کدام در این میان، دارای تکالیفی هستند.

بی تردید حفظ محیط زیست تکلیف یکایک افراد بشری است زیرا که برای تداوم حیات سالم ما نیازمند محیط سالم نیز هستیم. امر به معروف و نهی از منکر نقشی بی بدیل را در این خصوص ایفا می‏ کند.

وضع قوانین داخلی و نظارت بر حسن انجام آن، آموزش و آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و نظارت بر صنایع خرد و کلان را می‏ توان از وظایف مهم دولت برشمرد.

انسجام بین المللی در خصوص تحقق اهداف محیط زیستی، تشکیل کمیسیون‏ های تخصصی، وضع قوانین بین‏ المللی، همکاری‏ های دو و چندجانبه در حفظ و ارتقاء محیط زیست و تاسیس و الحاق به کنوانسیون های بین المللی و آموزش های بین المللی از تکالیف نهادهای بین المللی است.

متاسفانه به علت قوانین ضعیف، نبود بازوی اجرایی قوی، عدم آموزش سیستماتیک، فرهنگ ضعیف در خصوص حفظ و ارتقاء محیط زیست، نبود زیرساخت های لازم، ضعف در خدمات عمومی و البته عوامل خارج از کنترل، هوای تهران بیش از حد و بیش از اندازه آلوده شده است.

این آلودگی حق زندگی سالم شهروندان را تهدید کرده و تکالیف مردم و تصمیم گیرندگان را دو چندان می کند. اقدامات سریع و دقیق دولتمردان، نهادهای عمومی و البته شهروندان می تواند نقش بسیار مهمی را در سالم سازی هوا و ارتقاء بهداشت عمومی بازی کند.

باید توجه کرد در خصوص علم حقوق، یک اصل مهم و مبنایی وجود دارد و آن همکاری تمام اقشار و افراد است که امید است در این خصوص نیز همه شهروندان تهرانی و مسئولین شهری با اقدامی هماهنگ و منسجم در خصوص انجام تکالیف حقوقی خود اقدام کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات