دستیار ارشد رئیس جمهور با اشاره به آغاز سفرهای استانی دولت یازدهم گفت: رئیس جمهور شخصاً در این سفرها حضور پیدا می کند و تنها بخشی از اعضای کابینه به این سفرها می روند.

حسین فریدون دستیار ارشد رئیس جمهور در حاشیه مراسم ختم والده محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که آیا شخص رئیس جمهور در سفرهای استانی حضور پیدا خواهند کرد یا خیر، گفت: قطعاً رئیس جمهور در این سفرها حاضر خواهند بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تمام اعضای کابینه در این سفرها حضور پیدا می کنند یا خیر، گفت: بخشی از اعضای کابینه در سفرهای استانی دولت حاضر می شوند.

فریدون همچنین در جمع خبرنگاران درباره ارائه گزارش صد روزه دولت تصریح کرد: وزرا نیز در این گزارش دخیل خواهند بود و مشارکت دارند و اگر لازم شد به صورت بخشی نیز گزارش هایی ارائه می شود.

دستیار ارشد رئیس جمهور درباره شیوه ارائه گزارش صد روزه دولت نیز گفت: این گزارش در صورت های مختلف تصویری و مکتوب ارائه می شود و زمان ارائه آن نیز صد روز پس از اولین جلسه هیئت دولت است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات