سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: روند کلی فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشور، پرتوان و با برنامه از پیش تعیین شده ادامه دارد و هیچ وقفه ای در آن ها صورت نگرفته است.

به گزارش افکارنیوز ، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان این که روند کار در فعالیت های فنی و تحقیقاتی متفاوت از فعالیت های دیگر است، اظهار کرد: فعالیت های هسته یی ایران را باید در این چارچوب دید و نمی توان به خاطر چند ماه کاهش فعالیت درباره کلیت کار قضاوت کرد.

کمالوندی با اشاره به برخی انتقادها با توجه به گزارش اخیر آژانس درباره ایران گفت: هرکسی ممکن است برداشت خود را از این گزارش و مطالب ارائه شده داشته باشد اما صنعت هسته یی کشور پرتوان و با برنامه از پیش تعیین شده ادامه دارد و منحنی پیشرفت های هسته یی رو به جلو است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: هرگونه «کاهش» یا «تعطیل» شدن فعالیت های هسته یی را رد می کنم. در هیچ یک از بخش و یا بخش های مراکز و فعالیت های هسته یی کاهش و یا تعطیلی وجود ندارد. ماهیت کارهای تحقیقاتی و فنی این است که در یک بخش ممکن است کار به سرعت پیش برود و در جای دیگر کندتر و نمی توان با بررسی چند ماهه درباره کلیت کار قضاوت کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات