قاضی سیامک مدیرخراسانی تاکید کرد که تغییری در تعیین وقت دادگاه محمود احمدی نژاد به وجود نیامده است.

به گزارش افکارنیوز ، قاضی سیامک مدیرخراسانی با تاکید بر این که جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد در موعد مقرر برگزار می شود، گفت: تغییری در تعیین وقت دادگاه به وجود نیامده است.

وی از بیان جزییات بیشتر در مورد اتهامات و شاکیان پرونده احمدی نژاد خودداری کرد و اطلاع رسانی در این زمینه را بر عهده سخنگوی دستگاه قضایی دانست.

رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده موسوم به تعاونی مسکن اداره برق، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵ جلسه دادگاه در مورد این پرونده تشکیل شده است و جلسات همچنان ادامه دارد.

وی با بیان این که این پرونده، ۵ متهم دارد، خاطرنشان کرد که دفاعیات از تمامی متهمان اخذ شده است.

مدیرخراسانی تصریح کرد: در تمامی جلسات رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن اداره برق، شاکیان حضور دارند و نمی توان گفت که جلسات این دادگاه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

رسیدگی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق از سال ۸۲ در دادسرای عمومی و انقلاب آغاز و پس از گذشت مدت زمانی این پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، ارسال شد. شعبه مذکور چندین نوبت وقت رسیدگی تعیین کرد اما به دلیل همزمانی رسیدگی به پرونده های مطرح در این شعبه، اوقات رسیدگی به زمان های دیگری موکول شد و در نهایت شعبه مذکور شهریور ماه رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات