سفیر پیشین ایران در لبنان در گفت و گو با افکار نیوز؛

آن چیزی که در پرونده هسته ای بیشترین تاثیر را دارد همان واقعیت ها در چارچوب پرونده هسته ای است که در دور قبلی مذاکرات یک بخشی از مباحث مطرح شده و تفاهماتی هم صورت گرفته است حال یک بخش دیگر باقی مانده که باید اتفاق افتد و من فکر می کنم اگر در این زمینه مشکلاتی پیش نیاید مساله این انفجار نمی تواند روی توافق ژنو تاثیر تخریبی داشته باشد.

گروه سیاسی - محمد علی سبحانی در گفت و گو با افکارنیوز مسائل و درگیری های سوریه را مرتبط با انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت عنوان کرد و گفت: مساله سوریه و اختلافات و جنگ داخلی موجود در این کشور مدت هاست که سر ریزش در لبنان وجود داشته و دارد ومن معتقدم موضوع توافقاتی که بین ایران و ۵+۱ مطرح است و همچنین مذاکراتی که قرار است فردا اغاز شود مساله ای است که کاملا باید آن را ازقضایای سوریه و منطقه جدا کرد.

به گزارش افکارنیوز؛ سفیر پیشین ایران در لبنان و اردن در خصوص انفجار بمب در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت اظهار داشت: بطور کلی مساله سوریه و اختلافات و جنگ داخلی موجود در این کشور مدت هاست که سر ریزش در لبنان وجود داشته و دارد.

وی ادامه داد: کشور لبنان در طی این مدت به دو قسمت طرفداران و مخالفان سوریه تقسیم شد و هر چه روند اختلافات و جنگ سوری ادامه پیدا کرد و عمیق شد مسائل در لبنان خودش را بیشتر نشان داد همچنان که شاهد بودیم که در شمال لبنان درگیری ها بین القاعده و علوی ها رخ داد و یا مسائلی که بین جهت های مختلف در این کشور اتفاق افتاد.

سبحانی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد قضایای فعلی به مسائل سوریه نسبت به سایر مسائل بیشتر ارتباط دارد و معتقدم موضوع توافقاتی که بین ایران و ۵+۱ مطرح است و همچنین مذاکراتی که قرار است امروز آغاز شود مساله ای است که کاملا باید ازقضایای سوریه و منطقه جدا کرد.

وی افزود: البته اینکه این گونه مسائل و رخداد ها تاثیرعام بر یکدیگر می گذارد را رد نمی کنم ولی در هر صورت آن چیزی که در پرونده هسته ای بیشترین تاثیر را دارد همان واقعیت ها در چارچوب پرونده هسته ای است که در دور قبلی مذاکرات یک بخشی از مباحث مطرح شده و تفاهماتی هم صورت گرفته است حال یک بخش دیگر باقی مانده که باید اتفاق افتد و من فکر می کنم اگر در این زمینه مشکلاتی پیش نیاید مساله این انفجار نمی تواند روی توافق ژنو تاثیر تخریبی داشته باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات