هاشمی:

نماینده مردم تهران در مجلس ارزش توافقنامه ژنو را منوط به عمل کردن آن به تعهداتی دانست که از سوی غربی ها ارائه شده است.

به گزارش ا فکارنیوز ، سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ به در ژنو گفت: مهم ترین وجه این توافق عمل غربی ها به تعهداتی است که به ایران در قبال امتیازات ارائه شده داشته اند.

وی افزود: البته ایران امتیازات زیادی را در این توافقات به غرب داده است و اگر غرب به همین امتیازات اندک نیز به ایران نداده باشد، این توافق نامه ارزشی نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال باید منتظر تحلیل دقیق این توافق نامه از سوی کارشناسان باشیم تا ارزش این توافق نامه مشخص شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مذاکره کنندگان ایران همان گونه که پیش از این هم اعلام شده است باید در مقابل زیاده خواهی های احتمالی غربی ها مقاومت کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات