رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه های آن بشدّت سست است، رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است؛ رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است، با حرکتِ زور به وجود آمده است، هیچ پدیده ای و موجودی که با زور به وجود آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست.

به گزارش افکارنیوز ، رهبر معظم انقلاب فرمودند: رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه های آن بشدّت سست است، رژیم صهیونیستی محکوم به زوال است؛ رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است، با حرکتِ زور به وجود آمده است، هیچ پدیده ای و موجودی که با زور به وجود آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات