خوشحالم برای آن دسته از مردم که خوشحال اند و البته امیدوار که در این توافق ها، خون بابای علیرضا و آرمیتاها لحاظ شده باشد.

به گزارش افکارنیوز ، این روزها، روز بردن آمریکایی هاست؛ چه در والیبال و چه در مذاکرات ژنو؛ کاش در میان این همه شادی، خبر آمدن حضرت آفتاب هم به گوش مان می رسید و کار تمام مذاکرات را یکسره می کردیم.

تا قبل از انتخابات، دلیل گرانی از نگاه افراطی های اصلاح طلب، احمدی نژاد و عدم مدیریت بود؛ بعد از انتخابات تبدیل شد به تحریم ها؛ امیدوارم دیگر شر گرانی را از سر مردم کم کنند؛ چون دیگر بهانه ای وجود نخواهد داشت.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات