محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز در نشست شورای وزیران اکو بر لزوم تحول و استقرار ساختاری تازه در سازمان اکو، برای پاسخگوئی بهتر به نیازها و مزیتهای کشورهای عضو و مردم حوزه اکو تأکید کرد.

به گزارش افکارنیوز ، وزیر امور خارجه کشورمان که به عنوان رئیس بیست و یکمین اجلاس شورای وزیران اکو سخن گفت، افزود: منطقه اکو امکانات بالقوه ای برای توسعه منطقه ای دارد و این منطقه از کلیه عناصر لازم برای کسب موفقیت از جمله بازار بزرگ مکمل، موقعیت جغرافیایی بی نظیر، ظرفیتهای ترانزیتی شناخته شده در سطح جهان، ذخایر فراوان انرژی و سرمایه انسانی غنی و با هوش و سایر زمینه ها برخوردار است.

محمد جواد ظریف تأکید کرد: بیش از دو دهه تلاش جمعی منجر به میزانی از بلوغ و موفقیت در حوزه های مختلف همکاری منطقه ای سازمان اکو شده است و سازمان اکو در ایجاد طیف وسیعی از چارچوبهای همکاری موفق بوده است، اما با اینحال هنوز ما با تحقق کامل اهداف متعالی سازمان اکو فاصله داریم و چشم انداز همگرائی منطقه ای هنوز آنچنان که باید و شاید بهبود نیافته و امکانات بالقوه اکو در جهت توسعه اقتصادی کشورهای عضو هنوز بطور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

محمدجواد ظریف تصریح کرد: اکو در دهه سوم توسعه خود و همگام با الزامات مورد نیاز برای ارائه یک برنامه منطقه ای موفق، بایستی در جهت استقرار یک ساختار تازه یا تجدید نظر در الگوی تحول خود برای تبدیل به سازمانی جهت پاسخگوئی بهتر به نیازها و مزایای کشورهای عضو و مردم خود حرکت نماید.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: این انتظار حق وجود دارد که کلیه اعضاء بطور کامل از این سازمان حمایت کنند. وی با تأکید بر اینکه اکو بهترین گزینه برای همکاری جمعی در منطقه است، اضافه کرد: عضویت اعضاء در سایر ترتیبات منطقه ای نباید به روابط ما با یکدیگر و مناسبات درون سازمانی اکو لطمه ای بزند. دکتر ظریف سطح بیسابقه مشارکت در اجلاس کنونی تهران را نشانگر اهمیت بالائی دانست که همه اعضا برای سازمان اکو قائل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست حمایت از اکو را دنبال کرده و در چارچوب سیاست منطقه ای خود بطور فزاینده به این حمایت در سالهای آینده ادامه خواهد داد.

وی افزود: ارزیابی فعالیتهای اکو در سالها و دهه های گذشته نشانگر میزان کمکهای ایران به تلاش کلی سازمان می باشد و جمهوری اسلامی ایران همچنان به ارائه حمایت ها و کمکهای مورد نیاز در بخشهای مختلف سازمان اکو ادامه خواهد داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات