عراقچی:

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با بیان اینکه درمذاکرات ژنو ساختار برنامه هسته ای کشورحفظ شد، گفت: اگر غرب به تعهدات خود پایبند نباشد، اقدامات اعتماد ایران متوقف می شود.

به گزارش افکارنیوز ، سید عباس عراقچی درباره متفاوت بودن بیانیه کاخ سفید از توافقنامه ژنو، گفت: این موضوع تنها یک سوء تفاهم بوده که برای برخی بوجود آمده، کاخ سفید درباره مذاکرات بیانیه صادر کرده و درقالب برگه اطلاع رسانی برداشت ها و مواضع خود را از سند مورد توافق درمذاکرات بیان کرده و این متن متنشر شده هیچ ارتباطی با سند اصلی ندارد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در پاسخ به این پرسش که وزارت خارجه برای حفظ ساختار فناوری هسته ای چه تمهیداتی را درنظرگرفته، افزود: در این باره سازمان انرژی اتمی باید پاسخگو باشد اما آنچه که با مذاکرات ایران و ۱+۵ درارتباط بوده این موضوع است که کل ساختار برنامه هسته ای کشور در مذاکرات حفظ شده وهیچ خدشه ای به آن وارد نشد، به عبارت بهتر غنی سازی ادامه دارد؛ البته هر زمانی احساس شود که طرف غربی به تعهدات خود پایبند نیست، اقدامات وگام های اعتماد سازازسوی ایران متوقف می شود.

وی درباره مواضع برخی منتقدان مذاکرات هسته ای که می گویندایران در مذاکره با غرب هیچ امتیازی را کسب نکرد، تصریح کرد: ایران در مذاکرات این دوره بسیار موفق عمل کرد، قطعا جمهوری اسلامی ایران در زمینه تثبیت حقوق و برنامه هسته ای، تثبیت موضوع غنی سازی، شناسایی غنی سازی به عنوان بخشی از برنامه هسته ای ایران و توقف تحریم های بیشتر دستاوردهای بسیار قابل توجهی را بدست آورد.

معاون وزیرامورخارجه با اشاره به نقش شهدای هسته ای در توافق ایران با ۱+۵، گفت: ما هرچه داریم ازخون شهدا بوده ومن دراولین ساعت های پس ازتوافق در توییتر نوشتم سلام بر روح بلند شهدای هسته ای.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات