کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متحد غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران را به معاونت این کمیسیون انتخاب کرد.

به گزارش افکارنیوز ، شایان ذکر است پس از ریاست موفقیت آمیز کشورمان بر کنفرانس خلع سلاح در ژنو در تابستان سال جاری و نیز انتخاب هیئت ایران به گزارشگری کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی در نیویورک در پاییز امسال، انتخاب ایران به معاونت کمیسیون خلع سلاح، سومین موفقیت کشورمان طی چندماه اخیر در این حوزه محسوب می شود.

این کمیسیون به عنوان یکی از نهاد های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک وظیفه بررسی موضوعات مربوط به خلع سلاح و تصویب اسناد بین المللی در اینخصوص را بعهده دارد.

در این نشست همچنین کمیسیون خلع سلاح موضوعات دستورکار نشست آینده خود را که قرار است بهار سال ۱۳۹۳ برگزار شود، تصویب نمود. این موضوعات شامل خلع سلاح هسته ای و اعتمادسازی در زمینه سلاح های متعارف می باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات