عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو گفت: همه اقداماتی را که در گام اول در توافق با گروه ۱+۵ در نظر گرفته ایم به گونه ای است که ساختار برنامه هسته ای ایران را به صورت کامل حفظ می کند و در آن عقب گردی وجود ندارد.

به گزارش افکارنیوز ، سیدعباس عراقچی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در پاسخ به این پرسش مجری که در مذاکرات ژنو به چه چیزی دست یافتیم و متن توافق از نظر حقوقی چه تعریف و الزاماتی دارد افزود: این متن را نمی توان توافق نامه حقوقی دارای تعهدات الزام آور تلقی کرد و بیشتر به یک بیانیه سیاسی شبیه است.

وی ادامه داد: متن این توافق بیانیه سیاسی است که دو طرف به عنوان برنامه اقدام مشترک، اقداماتی را به صورت داوطلبانه برای یک دوره زمانی مشخص انجام می دهند.

عراقچی گفت: این برنامه مسیری را که دو طرف برای ایجاد اعتمادسازی در موضوع هسته ای انتخاب کرده اند مشخص می کند و منجر به رسیدن به هدف مشترک می شود.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این توافق یا بیانیه، گام نخست برای رسیدن به توافق جامع است، افزود: در گام نهایی به راه حل جامعی برای موضوع هسته ای ایران که دکتر ظریف به حق، عنوان بحران غیر ضروری را بر آن گذاشت می رسیم و تکلیف مشکلات، روشن و همه تحریم ها برداشته و ایران از برنامه صلح آمیز خود از جمله غنی سازی برخوردار می شود و به هدف مشترک که بازی برد برد است می رسیم.

مجری در ادامه پرسید: تیم مذاکره کننده اصلی کشورمان تاکید داشت که هر گونه توافقی باید دربرگیرنده تبیین هدف مشترک، اقدامات گام اول و گام آخر باشد آیا این توافق در همین چارچوب است؟

عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو در پاسخ با بیان اینکه این دقیقا چارچوبی بود که به طرف مقابل پیشنهاد دادیم، گفت: در فروردین سال ۹۱ در مذاکرات استانبول که در آن زمان آقای جلیلی مذاکره کننده ما بود توافق جدیدی میان دو طرف صورت گرفت که بر اساس روند گام به گام حرکت کنیم و با گام های متقابل و برابر به سمت حل موضوع پیش برویم و پس از آن در جلسات بعدی گام هایی را دو طرف پیشنهاد کردند که مورد موافقت واقع نشد و مذاکرات جلو نرفت.

عراقچی ادامه داد: ایرادی که در آن زمان وجود داشت این بود که تنها درباره گام اول صحبت می کردیم و این موضوع همواره نوعی بی اعتمادی را نسبت به آینده مذاکرات به همراه داشت.

وی افزود: در مذاکرات جدید برای رفع این نقطه ضعف، چارچوب مشخصی را معرفی کردیم که در آن هدف مشترک، معین است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این چارچوب در مذاکرات جدید پذیرفته شد گفت: پاراگراف اول توافق نامه که مقدمه است، مهمترین قسمت این توافق است که شاید یک سوم یا یک چهارم مذاکرات، تنها درباره این پاراگراف بود و روی کلمه به کلمه آن بحث های مفصلی شد.

عراقچی ادامه داد: پس از این مقدمه، گام اول و سپس گام آخر مشخص شده است که پس از اجرایی شدن گام اول باید درباره گام آخر شروع به مذاکره کنیم و گام اصلی در آنجاست.

وی گفت: اکنون در ابتدای یک راه بزرگ و طولانی هستیم و باید درباره گام نهایی مذاکره اصلی را انجام دهیم و تکلیف همه چیز و راه حل نهایی مشخص می شود.

مجری در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران به علت بدقولی های گذشته غربی ها نسبت به آنها بی اعتماد هستند درباره ضمانت اجرای این توافق نامه پرسید.

عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو در پاسخ با بیان اینکه مذاکرات اخیر محصول تجربیات همه مذاکرات گذشته و جمهوری اسلامی ایران در بیش از ۳۰ سال گذشته است تاکید کرد: به هیچ وجه به طرف های مقابل خوشبین نیستیم و حتی بدبین هستیم.

عراقچی افزود: این موضوع را در جلسات به صراحت به آنها گفتیم که هم هیئت ایرانی و هم ملت و هم رهبری ایران به آنها بدبین هستند و به علت همین بدبینی، اعتمادی وجود ندارد و باید با احتیاط حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: به همین علت ساختار ضمانت درونی در مسیری که در این مذاکرات طرحی شده است وجود دارد به این صورت که گام ها باید به صورت مساوی و متعادل برداشته شود.

عراقچی تاکید کرد: هر لحظه احساس کنیم که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی کند و در اقداماتی که باید انجام دهد کوتاهی می کند و یا نمی خواهد آنها را انجام دهد بلافاصله به موقعیت قبلی برمی گردیم و روند را متوقف می کنیم.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه افزود: قبول کردیم برنامه خود را از نظر کمی بیشتر از این گسترش ندهیم اما از نظر کیفی و تحقیق و توسعه امکان همه جور گسترش را داریم.

عراقچی تاکید کرد: در پایان شش ماه اگر احساس کنیم که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است به جای اول خود برمی گردیم بدون اینکه یک دستگاه ما از مدار خارج شود.

وی درباره تشکیل کمیسیون مشترک که یکی از مفاد توافق نامه است گفت: این کمیسیون به عنوان ساز و کاری که بتواند به پیشرفت خوب گام اول کمک کند طراحی شده است.

عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو افزود: اگر در هنگام اجرای اقدامات مربوط به گام اول مشکلاتی ایجاد شود در این کمیسیون حل و فصل می شود تا مجبور نباشیم برای هر مسئله جلسه های مذاکره با گروه ۵+۱ را تشکیل دهیم.

عراقچی گفت: برخی از دوستان این موضوع را مطرح می کنند که چرا کمیسیون مشترک شامل ما و گروه ۵+۱ است و شخص، نهاد و یا کشور ثالثی در آن نیست.

وی افزود: پاسخ ما این است که نمی خواهیم و نباید این گونه باشد که کسی بیاید میان ما و آنها داوری کند زیرا حتی به آن داور نمی توانیم اعتماد کنیم.

عراقچی ادامه داد: چه کسی می تواند میان ما و ۵ عضو دائم شورای امنیت داوری کند و در مقامی بالاتر از آنها قرار داشته باشد؟

عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو تاکید کرد: در این موضوع بسیار حساس تنها به خودمان اعتماد داریم لذا ساز و کار ضمانتی را هم به گونه ای در نظر گرفتیم که خودمان بتوانیم مجری آن باشیم.

وی گفت: این توافق نامه گام به گام است و هر لحظه که بدبینی های ما درست از کار درآید اجرای این توافق را متوفق می کنیم و با توجه به اینکه ساختار برنامه ما کاملا حفظ شده است دوباره آن را فعال می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات