تهیه کننده فیلم تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش شد! «خبر ما، دانشجویان ایران» با انتشار این خبر نوشت: «حسین- د» با تائید هیئت وزیران به عنوان عضو هیئت مدیره «سازمان منطقه آزاد کیش» شد.

به گزارش افکارنیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حکم صادره آورده که آقای «حسین- د» برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ به تائید دکتر روحانی رسیده است.

خبرنامه دانشجویان می افزاید: هر چند در نگاه اول آقای «د» به عنوان یک عضو غیرموظف حقوق آنچنانی دریافت نکند اما نگاهی در قانون تجارت مشخص می کند این پست چقدر برای وی که اخیرا پس از ساخت کلیپ نوسفر گفته «این کلیپ به شکلی کاملا خودجوش ساخته شده است…

و گروه سازنده کلیپ بی آن که از اساس یا بعدا سفارش یا دستمزدی در کار باشد مایل بوده تا آن آرزوها/ تعهدات به زبان موسیقی و تصویر، ثبت و ماندگار شود» ، نان و آب داشته است.

تهیه کننده مذکور اخیرا یک کلیپ را که کپی شده از کلیپ انتخاباتی اوباما بود، تهیه کرده که مقارن گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور منتشر شد.

در ماده ۱۳۴ قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند.

مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره حضور داشته، تعیین خواهد کرد.

همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود و اعضای غیر موظف هیئت مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.

مطابق آنچه در قانون تجارت ثبت شده است به ترتیب پنج و ۱۰ درصد سود تقسیم شده شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص به عنوان پاداش هیئت مدیره تعیین می شود و نباید از این میزان بیشتر باشد.

اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای حضور در جلسات هیئت مدیره مبلغی را به عنوان حق حضور دریافت می کنند که مبلغ آن در مجمع عادی سالانه تعیین و تصویب می شود. این رقم هر ساله با توجه به میزان متعارف و مرسوم از مصوبات مجمع عادی سالانه است.

برای مثال در مجمع عادی سالانه یکی از شرکت های سرمایه گذاری سیمانی مبلغی معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای تمامی شرکت های زیرمجموعه مشخص شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات