سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام اتحادیه اروپایی در تمدید تحریم نهادها و شرکت های ایرانی را اقدامی یک طرفه، سیاسی و فاقد مبانی حقوقی لازم دانست.

به گزارش افکارنیوز ، مرضیه افخم گفت: اقدام اتحادیه اروپا به خصوص با توجه به مذاکرات ژنو و تلاش مشترک برای برداشتن گام های اولیه جهت اجرای آن، سوال برانگیز و باعث تعجب است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما ضمن رد قاطع این امر توصیه می کنیم اتحادیه اروپایی خود را همسو با جهت گیری تفاهم ژنو قرار داده و در مسیر تقویت اعتماد متقابل گام بردارد.

ایران و ۱+۵ هفته گذشته پس از سه ماه توانستند به چارچوبی برای همکاری در جهت رفع همزمان نگرانی ها درباره برنامه هسته یی و نیز لغو تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه ایران دست یابند.

بر اساس این تفاهم ایران ضمن حفظ و ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته یی اش، نظارت های بیش تر از سوی آژانس و اجرای اقداماتی متوازن در جهت اعتمادسازی را خواهد داشت و در مقابل کشورهای ۱+۵ باید به لغو تحریم های یک جانبه بپردازند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات