رمزگشایی از یک مصاحبه؛

داوری از حامیان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در یک گفت وگو با یکی از روزنامه های اصلاح طلب ضمن بر شمردن نقاطی از اختلافات دولت دهم با شورایعالی امنیت ملی، گوشه هایی از جنس برنامه های آتی احمدی نژاد را به نمایش گذاشت.

به گزارش افکارنیوز ، سراج ۲۴ نوشت؛ عبدالرضا داوری از حامیان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در گفتگویی با روزنامه شرق ضمن بر شمردن نقاطی از اختلافات دولت دهم با شورایعالی امنیت ملی، گوشه هایی از جنس برنامه های آتی احمدی را به نمایش گذاشت.

بررسی این گفتگو در بردارنده نکات زیر است:

۱ - احمدی نژاد به دنبال اصلاح ساختار حقوقی کشور:

داوری در این گفتگو راز افشاگری های دو سال آخر دولت احمدی نژاد را رفع موانع فراروی خود عنوان کرده و تصریح می کند که وی در آینده به دنبال اصلاح ساختار حقیقی کشور است.

گرچه داوری در این زمینه مناسبات قدرت و محوریت هاشمی در شکل دهی به قدرت موجود کشور را بخشی از انگیزه احمدی نژاد برای اصلاح آن چه که وی ساختار حقوقی کشور می خواند، می داند ولی می توان تصریح کرد که هدف اصلی احمدی نژاد بی قاعده سازی در سپهر سیاسی کشور و تغییر مناسبات جغرافیای سیاسی برای تغییر ساختار می باشد.

۲- احمدی نژاد مخالف فضای امنیتی سال ۸۸:

یکی دیگر از موضوعاتی که داوری در این گفتگو بدان پرداخته ترسیم چهره ای لیبرال از احمدی نژاد است. وی در بخش های مختلف این گفتگو از مخالفت احمدی نژاد با گشت ارشاد، توقیف روزنامه شرق و بستن خانه سینما سخن به میان آورده و برخی از مشکلات را ناشی از فشارهای نهادی دیگر دانسته است.

به نظر می رسد هدف داوری ازطرح این مباحث طرح چهره ای مخالف با سیاست ها و خطوط موجود قرمز نظام بوده و از دیگر سو طرح این نکته که وی قربانی ساختارحقوقی و حقیقی کشور می باشد.

۳- سیاست خارجی احمدی نژاد قربانی دوگانه شورایعالی امنیت ملی- وزارت خارجه:

از دیگر محورهایی که داوری در گفتگوی با روزنامه شرق بدان پرداخته، مخالفت حاکمیت با برنامه های خاص احمدی نژاد در سیاست خارجی و مساله هسته ای می باشد.

داوری در این گفتگو تلاش ویژه ای کرده است که مخالفت نظام با خود را از طریق تقویت سعید جلیلی در شورایعالی امنیت ملی تعریف و تفسیر کند.

در این بخش بی شک داوری می کوشد تا پاسخ سوال رایج در جامعه را که «چرا روحانی در صد روز توانست در مساله هسته ای به توافق برسد و احمدی نژاد در طول زمامداری خود نتوانست» را بدهد که سیاست خارجی و پرونده هسته ای در اختیار وی نبوده و توسط مرجع دیگری پیگیری می شده است.

۴- دانشگاه ایرانیان، شبکه سازی احمدی نژاد برای تغییر ساختار حقیقی کشور:

تلاش برای شبکه سازی از سوی احمدی نژاد یکی دیگر از محورهایی بوده که داوری از آن پرده پرداری کرده و تصریح می کند که «احمدی نژاد با تربیت نیروی انسانی، به ایجاد دانشگاه روی آورده… و وقتی یک موج انسانی ایجاد شد، قطعا خودش را تحمیل خواهد کرد»

بی تردید این اظهارات نشان می دهد که جریان انحراف دانشگاه ایرانیان را محلی برای گسترش و نشر باورهای خود کرده و فرهنگ (ایدئولوژی) توزیعی خود را دنبال خواهد کرد. در حقیقت این اقدام بی شباهت به انجمن سازی ها برای ایجاد تضاد و تعارض های شناختی نیست.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات