عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه دو جبهه پایداری و جبهه پیروان خط امام و رهبری سابقه همکاری شان با یکدیگر بیشتر از سابقه رقابتشان است، گفت: زمزمه ها و صحبت هایی برای نزدیکی این دو طیف اصولگرا به یکدیگر مطرح شده، اما هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.

به گزارش افکارنیوز ، سیدامیرحسین قاضی زاده عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به این سوال که شنیده شده رایزنی هایی برای نزدیک تر شدن جبهه پیروان خط امام و رهبری و جبهه پایداری و همچنین همکاری شما با جبهه پیروان انجام شده است، گفت: فضایی درست شده است که جریان های اصولگرا به هم نزدیک شوند، طبیعتا جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز یکی از جریانات فعال اصولگرایی است و تاکنون هم در چارچوب همکاری این دو تشکل باهم کار کرده اند و سابقه همکاری آنها بیشتر از سابقه رقابتشان است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری ادامه داد: بله، زمزمه ها و صحبت هایی مطرح است گاهی هم یکی از طرف صحبت ها، من قرار می گیرم نه به عنوان شخص خودم بلکه به عنوان یک نگاهی که در فضای اصولگرایی دنبال می شود.

وی گفت: این صحبت ها بیشتر درخواست همکاری بین فراکسیون اصولگرایان با فراکسیون رهروان یا بین جبهه پایداری و سایر تشکل ها بوده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در پاسخ به این سوال که آیا در این شورا تصمیمی در این خصوص گرفته شده است تصریح کرد: خیر، چرا که ابتدا باید یک ساختاری شکل بگیرد تا رسمیت پیدا کند. صحبت هایی که ما در مجلس در این خصوص داریم عمدتا شکل گعده دارد و بیشتر تبادل نظر است. اینکه عده ای جمع شوند و ماموریتی پیدا کنند چنین اقدامی را انجام دهند، هنوز اتفاق نیافتاده.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است نزدیکی این دو جبهه باهم کارکرد انتخاباتی داشته باشد، گفت: فعلا که بحث انتخابات مطرح نیست و تشکل های اصولگرایی به دنبال ساماندهی خودشان هستند این موضوع در جبهه پایداری، جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر تشکل ها دیده می شود.

قاضی زاده در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین آیت الله خوشوقت در شورای فقهی جبهه پایداری مشخص شده و اینکه گفته می شود احتمالا آیت الله قرهی یا آیتالله جنتی جایگزین وی باشند، درست است؟ گفت: قطعا این دو بزرگوار عضو شورای فقهی جبهه پایداری نیستند و جایگزین آیت الله خوشوقت یکی از بزرگان حوزه است که از وی دعوت شده و او نیز پذیرفته است، اما ایشان اجازه ندادند که نامشان برده شده و معرفی شوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات