غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آیین دادرسی رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول متفاوت است. اگر پرونده مربوط به جرایم عادی رئیس جمهور باشد به دادگستری ارجاع داده می شود. لیکن مستقیم به دادگاه می رود.

به گزارش افکارنیوز ، اژه ای اظهار داشت: طبق آنچه در آیین دادرسی آمده در مورد اینکه یک متهمی که به دادگاه احضار شده و بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشده تکلیف تعیین شده است. اگر متهم به دادگاه نیاید و قاضی نداند که عدم حضور وی موجه است یا خیر؟ یک تکلیف دارد و اگر توجیه شود یک تکلیف دیگر دارد در اینجا چون آقای احمدی نژاد در داگاه حاضر نشده و وکیل ایشان نیامده و قاضی نمی داند عدم حضور موجه بوده یا خیر برای وی نوبت بعدی دادگاه در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۶ تعیین شده است.

وی تصریح کرد: اگر دادگاه فردی را احضار کند و لو متهم نیاید و لایحه ندهد اگر قاضی ضرورت ببیند می تواند به صورت غیابی محاکمه را انجام دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات