گذشت سه روز از افشاگری حسن روحانی از آنچه در دولت احمدی نژاد گذشت، سکوت رئیس دولت سابق و یارانش همچنان ادامه دارد. با این حال حامیان رئیس جمهور سابق می کوشند تا در فضای مجازی همچنان این موضوع را داغ نگه دارند.

به گزارش افکارنیوز ، با گذشت چند روز از افشاگری حسن روحانی از آنچه در دولت احمدی نژاد گذشت، سکوت رئیس دولت سابق و یارانش همچنان ادامه دارد. با این حال حامیان رئیس جمهور سابق می کوشند تا در فضای مجازی همچنان این موضوع را داغ نگه دارند. حامیان دولت احمدی نژاد در فضای مجازی می کوشند با استفاده از جملات احمدی نژاد در زمانی که و ریاست دولت قبل را بر عهده داشت، مخالفان وی را به افشاگری تهدید کنند.در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات