مسئول ساماندهی سیستم رسانه ای دولت مشخص نیست و همین امر خود را در گزارش صد روزه دولت نشان داد.

به گزارش افکارنیوز ، سایت انتخاب درباره این تحلیل خود با اشاره به اینکه دولت نتوانسته کار رسانه ای خود را سامان دهد، می نویسد: از یک سو بخش های مختلف رسانه ای دولت در صف نظیر ایرنا، ایسنا، برنا، پانا، مؤسسه ایران و سایر روزنامه های دولتی و نشریات روابط عمومی با بحران در تولید محتوای مناسب در جهت ارائه خدمات دولت مواجهند و از سوی دیگر بخشهای ستادی رسانه ای دولت، نظیر معاونت ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شورای اطلاع رسانی دولت نیز نتوانسته اند در حوزه ساماندهی رسانه ای جریان حامی دولت موفق عمل کنند و اکثریت قریب به اتفاق فعالان رسانه ای حامی جریان اعتدال و اصلاح طلب، از این سردرگمی و فقدان توجه و راهبری ناراضی هستند.

از سوی دیگر، نبود دانش و توانمندی رسانه ای مناسب در فعالیت های رسانه ای دولت که بخشی از آن در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با ضعف در ایجاد ارتباط رسانه ای میان مسئولان دولتی با افکار عمومی نمودار گردیده است، نشان می دهد که هنوز دولت اعتدال فاقد راهبرد رسانه ای است.


انتخاب می افزاید: «به نظر می رسد این شرایط، بیش از هر مسئله دیگری معلول تعدد مدیریت درحوزه رسانه است و مشخص نیست از میان مشاور رسانه ای رئیس جمهور، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت (رئیس دفتر رئیس جمهور) ، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و معاون ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و دستیار ویژه رئیس جمهور، چه کسی مسئولیت ساماندهی و مدیریت سیستم رسانه ای دولت را برعهده دارد» .


گفتنی است برخی خبرها از رقابت شدید در میان گروه های مدعی حمایت از دولت برای تصدی رسانه های دولتی حکایت می کند. در عین حال شماری از نشریات زنجیره ای به شدت در تلاشند که عملاً به دولت خط بدهند و با فضاسازی و قالب بندی، آنها را در کانال های پیش ساخته راه ببرند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات