در جمع ایرانیان مقیم امارات:

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: وقتی بلافاصله بعد از مذاکره به منطقه می آیم می خواهم اعلام کنم امنیت کشورهای منطقه امنیت ماست و ثبات آن ها ثبات ماست.

به گزارش افکارنیوز ، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان چهارشنبه شب در جمع ایرانیان مقیم امارات در باشگاه ایرانیان دوبی گفت: سیاست خارجی حوزه تامین منافع ملی و وظیفه دستاندرکاران سیاست خارجی پیشبرد آرمان ها، اهداف و منافع مردم ایران است به شکلی که بیشترین منافع با کمترین هزینه برای مردم تامین شود.

وی با اشاره به این که دیپلماسی هنر رسیدن به اهداف با کمترین هزینه است بیان کرد: نباید برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی از مردم خرج شود. مردم همانطور که امام راحل گفته اند ولی نعمتان ما هستند و ما به عنوان نماینده مردم و کاردار آن ها در حوزه سیاست خارجی فعالیت می کنیم.

ظریف ادامه داد: وظیفه ما است که بیش از هر چیز منافع مردم دغدغه و حقوق آن ها را در نظر بگیریم و در جهت احقاق حقوق، به دست آوردن منافع، کاستن نگرانی ها و افزایش احترام ایران و ایرانی در سطح جهان تلاش کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد: ما نمایندگان تمدن بزرگ و تاریخ ساز هستیم. باید ایران و ایرانی در همه جا محترم باشد و نام دنیا در هر جای دنیا ایجاد احترام، علاقه و افتخار کند.

وی خاطر نشان کرد: باید هر جا که نام ایران برده می شود یادآور رافت اسلامی، پیشرفت و معادلات همزیستی و همدلی بین مردم باشد. دستگاه سیاست خارجی در این وظیفه بیش و قبل از هر چیز متکی به مردم است.

ظریف با اشاره به این که مردم هستند که با حضور خود در حماسه خرداد برای ما امکان و فضای تنفس آفریدند بیان کرد: در خرداد ماه امسال باردیگر به دنیا گفتیم می خواهیم از طریق صندوق های رای روش زندگی خودمان و روش تعامل با دنیا را تعیین کنیم.

وی تاکید کرد: در خردادماه امسال به دنیا گفتیم چاره ای ندارند جز این که با احترام و کرامت به ایران نگاه کنند و ملت بزرگ که سرمایه اجتماعی خود را با حضور در صندوق در به دست آورده با فشار و ارعاب نمی توان مورد گفتگو قرار داد آن ها ناگزیر به احترامند و این بزرگترین پشتوانه سیاست و قدرت ملی ماست.

ظریف گفت: آن هایی که فکر می کنند ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای در مسیر رسیدن به قدرت است باید بدانند که منبع قدرت ایران را اشتباه گرفته اند. در دنیای در حال تحول و در جهان در حال گذار ابزار قدرت مادی نمی تواند به تنهایی تعیین کننده آینده هیچ کشوری باشد. آنچه امروز می تواند برای جمهوری اسلامی ایران قدرت آفریند و جمهوری اسلامی را در سطح جهانی به عنوان کشور تاثیرگذار فراتر از مرزهای جغرافیا تعریف کند قدرت معنایی است که بیش از هر چیز بر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی تاکید دارد و مردم ما امسال بر گفتمان اصیل انقلاب کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم در انتخابات گفتمان امام را انتخاب کردند بیان کرد: گفتمان اعتدال، میانه روی و مهمتر از آن گفتمان خودباوری انتخاب شد و دولت تدبیر و امید به توان و قدرت مردم، ایران را قدرتمندتر می داند و به همین دلیل نگرانی ندارد و در کنار شش قدرت بزرگ دنیا پای میز مذاکره می نشیند و مذاکره می کند، بیانیه نمی خواند.

وی ادامه داد: مذاکره می کنیم چون می توانیم در برابر شش قدرت از منافع کشور حمایت کنیم چرا که متکی به قدرت هستیم.

وزیر امورخارجه با اشاره به این که تندروی هیچ ربطی به اسلام نداشته و با جمهوری اسلامی کاملا بیگانه است گفت: تندروی ناشی از خود کم نگری است. همیشه تندروها ضعیفتر هستند و می ترسند.

وی با اشاره به مواضع تنانیاهو بیان کرد: اگر نتانیاهو از سلاح هسته ای در ایران وحشت دارد چرا از تعاملی که بتواند به دنیا ثابت کند ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست نگران است. نتانیاهو نگران چیز دیگری است. نگران این است که تصویر غیرواقعی که از ایران ساختند و آن را تبدیل به موقعیتی برای توجیه همه جنایات خود کرده اند از بین برود و این واقعیت که تنها رژیم صهیونیستی دارنده سلاح شیمیایی و زراد خانه در منطقه است و بیشترین قطعنامه شورای امنیت در منطقه در حوزه حقوق بشر، تهدید صلح، امنیت بین الملل و غیره را رژیم صهیونیستی دریافت کرده با ارائه یک تصویر دروغین از ایران تحت سرپوش قرار گرفته بود.

وی با تاکید بر این که ایران سلاح هسته ای را از لحاظ شرعی حرام می داند خاطر نشان کرد: فتوای مقام معظم رهبری درمورد حرمت سلاح های کشتار جمعی و هسته ای به صورت ویژه جای تردید باقی نمی گذارد بعضی مفاهیم که از فرهنگ دینی ما بر می خیزد فراتر از مفاهیم صرفا زمینی و قراردادی است. در بحث هسته ای وقتی می گوییم فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر سلاح هسته ای یعنی ما یک نظریه بالاتر از همه رژیم های کنترل سلاح را قبول داریم.

وی افزود: از نظر شرعی سلاح هسته ای را حرام و از نظر اخلاقی غیرانسانی و از نظر قانونی مخالف همه قوانین و از نظر استراتژیک نیز مخل امنیت خود می دانیم. سلاح هسته ای نه برای ایران و نه هیچ کشور دیگری امنیت ایجاد نمی کند. در این منطقه ما قدرتمندترین و بزرگترین کشور هستیم و سیاست ما این بوده که به همسایگان اطمینان دهیم و این حق همسایگان است که بدانند از قدرت انسانی، مذهبی، تاریخی و جغرافیایی خود برای تحقیر هیچ ملتی استفاده نمی کنیم.

ظریف گفت: وقتی بلافاصله بعد از مذاکره به منطقه می آیم به این دلیل است که اعلام کنم امنیت شما، امنیت ماست و ثبات شما ثبات ماست. بدون آرامش، صلح و ثبات جمعی هیچ یک از کشورهای منطقه روی صلح و ثبات را نمی بینند. امنیت در این منطقه تفکیک ناپذیر است.

وی تاکید کرد: حتی آمریکا با تمام قدرت نتوانست در یک فضای ناامن باشد و یازده سپتامبر ثابت کرد که اگر قدرقدرت هم باشید تنها قدرقدرت ذات الهی است. اگر باور کنید که هیچ قدرتی قدرقدرت نیست با همه قدرت ها بدون آن که خود را دست کم بگیریم می توانیم مذاکره کنیم.

وی با اشاره به این که مبنای حاصل جمع صفر به پایان رسیده است تصریح کرد: اگر ما با امنیت خود به دنبال نا امن کردن دیگران باشیم، ناامن می شویم. در این منطقه به سلاح هسته ای نیاز نداریم بلکه به اعتمادسازی نیاز داریم و این کاری است که انجام می دهیم.

وی تاکید کرد: در منطقه سراسر و بزرگتر هم ورود به بحث هسته ای برای ایران ناممکن است. ما به دنبال این هستیم که کسی برای ما تعیین تکلیف نکند که چه کاری می توانیم در حوزه صلح آمیز انجام دهیم و چه کاری نمی توانیم. کسی حق ندارد برای ایران و ایرانی تعیین تکلیف کند. احترام ما به این است که وقتی می توانیم سرمان را بلند نگه داریم که بگوییم خودمان آینده خود را رقم می زنیم اما این آینده را با منطق گفتگو، روابط مناسب با شان و منزلت ایرانی رقم می زنیم و از این مسیر است که ایران قدرتمند می شود. ما نگرانی نداریم چیزی برای پنهان کردن نداریم اما اصرار داریم آینده را خود تعیین کنیم.

ظریف تاکید کرد: قدم اول این کار در مذاکرات برداشته شد. یک روند فزاینده فشار، تحریم و تندروی از طرفین را متوقف کردیم و نهایت مسیری که به ما تحمیل شده و رو به تقابل می رفت متوقف شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در گذشته سوابقی از قدرتها دیدیم که نمی توانیم به آن ها اعتماد کنیم. شما فرصتی را فراهم کردید که آن ها یکبار دیگر به دنبال جلب اعتماد مردم ایران باشند. در حقیقت یک فرصت به دنیا دادیم که اعتماد مردم ایران را جلب کنند. ما با چشم باز حرکت می کنیم البته مسیر دشوار است اما وارد حوزه ای شده ایم که می تواند برای همه مفید باشد.

ظریف خطاب به ایرانیان تصریح کرد: این توافق برای شما، برای مردم و حتی برای منطقه مفید است و منطقه را از کابوس بحران نجات می دهد. نمی دانم چرا برخی از کشورهای منطقه اینطور عمل کردند.

وی تاکید کرد: فضا باز شده و از فعالان عرصه اقتصادی انتظار داریم بهترین بهره برداری را انجام دهند. امیدواریم این فضا ادامه یابد با این هدف وارد شدیم و تا پایان ادامه می دهیم تا همه حقوق مردم ایران رعایت شود و به قول آقای روحانی هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم.

ظریف در پایان گفت: از امروز قرار می گذاریم برای استفاده بهینه از فرصتی که فراهم شده یکدل و یک صدا با یک هدف که اعتلای نام ایرانی و ایرانی است با هم پیش رویم و از هیچ تلاشی برای این هدف فروگذار نخواهیم کرد. با همدلی و فراموش کردن منافع شخصی و جناح های سیاسی در جهت منافع ملی و اعتلای نام ایران و ایرانی با توکل به تنها قدرت عالم پیش می رویم.

وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه این مراسم به درددل ها، مشکلات و سوالات ایرانیان مقیم امارات گوش داده و به آن ها پاسخ داد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات