رئیس مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت احمدی نژاد مبنی بر «آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه دولت دهم مبنی بر «آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷ه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه دو فقره تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های: الف ۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ک مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۸ب ۴۹۱۲۰/ت۳۶۱۱۵ه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به ترتیب طی آراء قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره های ۶۲۱۶۰/۸۱۷ه/ب مورخ ۳ /۱۲/۱۳۸۸ و ۱۰۶۳۴/۱۲۵ه/ب مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۸ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یک هفته پس از ابلاغ آراء رئیس مجلس، در قسمت های مواجه با مغایرت های قانونی، ملغی الاثر می باشد، بنابراین، بند «و» ماده (۱۱) و ماده (۲۲) مصوبه از این حیث که بدون هرگونه اقدام دولت به رفع مغایرت های اعلامی، مورد استناد در مصوبه اخیرالصدور قرار گرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی الاثر شده و کماکان لازم الاجراء دانستن موارد مواجه با مغایرت های اعلامی می باشد، مغایر قانون است. »

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات