حسن روحانی با بیان اینکه حل مسائل علمی و دانشگاهی کشور از اولویت های ما به شمار می رودف گفت: اگر در صد روز گذشته موضوع سیاست خارجی و اقتصاد بیشتر مطرح بوده به دلیل این است که مشکلات این دو بخش خیلی زیادتر بوده اند.

به گزارش افکارنیوز ، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که در تالار ابوریحان بیرونی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در طی صد روز گذشته اولویت شما سیاست خارجی و اقتصادی بوده است، آیا در زمینه نظام علمی نیز اقداماتی انجام خواهید داد، گفت: حتما نظام علمی در اولویت است و سیاست خارجی باید متکی به علم باشد. چرا که با دنیا تعامل کردن بدون علم امکان پذیر نیست و اقتصاد به ویژه اقتصاد دانش بنیان بدون علم امکان پذیر نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ اولویت اول است تصریح کرد: علم و دانش مراکز علمی-تحقیقاتی و پژوهشی نیز از اولویت های ما به شمار می رود و اگر در صد روز گذشته موضوع سیاست خارجی و اقتصاد بیشتر مطرح بوده به دلیل این است که مشکلات این دو بخش خیلی زیادتر بوده اند.

ادامه دارد…
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات