نامه اردشیر زاهدی به شاه، به مناسبت تولد وی

تلگرام سفیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر- واشنگتن

پیشگاه بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ارواحنا فداه

شاهنشاها سایه خدایم، غلام ابدی از دور هزار بار پای مبارک آن وجود عزیزتر از جان را بوسیده و از پیشگاه مبارک استدعا می نماید که تبریکات صمیمانه و خالصانه چاکر را به مناسبت روز مسعود و فرخنده و تاریخی چهارم آبان قبول فرمایند. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که سایه بلند آن شاهنشاه آریامهر عظیم الشأن عزیزتر از جان را بر سر همه ایرانیان شاهدوست و وطن پرست نگه داشته و پرتو جاودانه آن بر ملت ایران فروغ افکن باشد و در ظل توجهات الهی عظمت روزافزون آن شاهنشاه بزرگ الشأن و خاندان جلیل شاهنشاهی را عبیدانه آرزو می کند.

پای مبارک را می بوسم هزار بار

چاکر اردشیر

۱/۸/۵۷


در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات