کاخ سفید توانست اعمال تحریم های جدید علیه ایران را به تعویق بیاندازد.

به گزارش افکارنیوز ، مبارزه دولت اوباما با کنگره برای عقب انداختن تحریم های جدید علیه برنامه هسته ای ایران زمانی که کمیته بانکی سنای آمریکا هرگونه تشدید تحریم ها علیه ایران را رد کرد به پیروزی رسید.

کیم جانسون، سناتور دموکرات در این باره گفت: وی با دولت اوباما موافق است که تحریم های جدید ممکن است مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران را مختل کند اما کمیته بانکی سنا این تحریم ها را در سنا مورد توجه قرار داده است.

جانسون ادامه داد: ما نباید کاری انجام دهیم که وحدت و اتحاد کشورهای غربی درباره برنامه هسته یی ایران را دچار انفکاک کنیم.

وی ادامه داد: ما باید مطمئن باشیم که اگر مذاکرات شکست بخورد این شکست از طرف ایران انجام بگیرد و به ایران این فرصت را ندهیم که کشورهای ۱+۵ با سلب مسوولیت باعث شکست مذاکرات شوند و این بهانه را از ایران بگیرید.

سناتور باب کرکر، یکی از جمهوری خواهان برجسته در کمیته روابط خارجی آمریکا گفت: در حال حاضر ما نباید در این باره کاری انجام دهیم.

جک لیو، رئیس خزانه داری آمریکا به تازگی با بیش از ۱۰۰ مدیر اجرایی بانک و تاجران و بازرگانان این کشور دیدار کرد و این پیام دولت آمریکا را به آنها داده است.

 ایران و ۱+۵ در آخرین دور از مذاکرات ژنو توانستند به یک توافق هسته یی دست یابند که هر دو طرف در طول ۶ ماه بر اساس این توافق نامه باید به تعهداتی عمل کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات